Κανονισμός σχολείου

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  4 ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΕΥΟΣΜΟΥ

Η σχολική κοινότητα αποτελείται από :

  • τους μαθητές, τις μαθήτριες
  • τη διεύθυνση (τη διευθύντρια και τους δύο υποδιευθυντές)
  • το διδακτικό προσωπικό (τις καθηγήτριες και τους καθηγητές)
  • το βοηθητικό προσωπικό (φύλακες και καθαρίστριες)
  • το σύλλογο γονέων και κηδεμόνων

Παίρνοντας υπόψη ότι:

  • μέσα από το δικό του ρόλο ο καθένας και η καθεμία είναι υπεύθυνοι/ υπεύθυνες για την ομαλή λειτουργία του σχολείου μέσα σε κλίμα συνεργασίας, αμοιβαίου σεβασμού και αναγνώρισης του έργου και της προσφοράς του κάθε μέλους αυτής της κοινότητας
  • σκοπός του σχολείου είναι να καλλιεργήσει το πνεύμα του αυτοσεβασμού και αλληλοσεβασμού
  • επιδίωξη του σχολείου, μέσα από το διδακτικό και εκπαιδευτικό του ρόλο, είναι να δημιουργήσει πολίτες ενεργούς, υπεύθυνους και σκεπτόμενους
  • η τήρηση των κανόνων οργάνωσης και λειτουργίας του σχολείου αποτελεί βασική προϋπόθεση της ομαλής πορείας του

και ανατρέχοντας σε προβλήματα που εμφανίζονται στο σχολείο, καταρτίζεται ο παρακάτω εσωτερικός κανονισμός του 4ου Γυμνασίου Ευόσμου για την τήρηση του οποίου συμφωνούν όλοι οι φορείς της σχολικής κοινότητας.

ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΑΙΘΟΥΣΑ

Ο μαθητής/μαθήτρια οφείλει:

Να προσέρχεται έγκαιρα στο σχολείο (πριν από τις 8:15) και να παραβρίσκεται στην πρωινή σχολική συγκέντρωση.

Σε περίπτωση αδικαιολόγητης καθυστέρησης να παραλαμβάνει απαραίτητα από τη διεύθυνση ενυπόγραφο σημείωμα άφιξης, για να παρακολουθήσει το μάθημα της πρώτης ώρας. Για κάθε αδικαιολόγητη καθυστέρηση καταγράφεται μία αδικαιολόγητα απουσία.

Η απομάκρυνση κατά τα διαλείμματα από το χώρο του σχολείου αποτελεί πολύ σοβαρό παράπτωμα. Σε περίπτωση που η αποχώρηση από το σχολείο είναι αναγκαία (π.χ. λόγοι υγείας), να προσέρχεται στη διεύθυνση με τον/την απουσιολόγο του τμήματος, για να ενημερώνονται τηλεφωνικά οι κηδεμόνες του/της.

Να εισέρχεται, μετά από διάλειμμα, έγκαιρα στην τάξη, για να μην χρεώνεται με ωριαίες αδικαιολόγητες απουσίες, λόγω καθυστέρησης.
Η αυθαίρετη απουσία από το μάθημα, χωρίς την άδεια του διδάσκοντα, ή της διεύθυνσης, αποτελεί σοβαρότατο παράπτωμα.

Να βγαίνει, κατά τα διαλείμματα, στον προαύλιο χώρο του σχολείου.

Να μην παρενοχλεί τη διεξαγωγή του μαθήματος στις άλλες τάξεις σε περίπτωση απουσίας του διδάσκοντα του τμήματός του/της.

Να μην έχει κινητό τηλέφωνο κατά την παραμονή του στο σχολείο, σύμφωνα με σχετική εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας, η οποία ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΙ τη χρήση κινητών τηλεφώνων στο χώρο του σχολείου. Σε περίπτωση ανάγκης για τηλεφωνική επικοινωνία, να απευθύνεται στη διεύθυνση.

Να μην φέρνει στο σχολείο αντικείμενα αξίας ή μεγάλα χρηματικά ποσά, για την φθορά ή την απώλεια των οποίων, το σχολείο δε φέρει καμία ευθύνη.

Να αποφεύγει τους διαπληκτισμούς, τις εντάσεις, την απρεπή συμπεριφορά και την άσκηση βίας οποιασδήποτε μορφής. Σε κάθε περίπτωση που ο ίδιος/ια γίνεται αποδέκτης παρόμοιας συμπεριφοράς, να απευθύνεται στη διεύθυνση ή τους διδάσκοντες.

Να αντιλαμβάνεται ότι όλοι είμαστε υπεύθυνοι για την καθαριότητα της τάξης.

Να μεριμνά ώστε να διατηρούνται όλοι οι κοινόχρηστοι χώροι του σχολείου καθαροί σεβόμενος/η τους ανθρώπους που φροντίζουν για τη δημόσια υγιεινή μας και γνωρίζοντας ότι απαγορεύεται η αναγραφή συνθημάτων στον χώρο του σχολείου.

Να σέβεται τη δημόσια περιουσία του σχολείου. Να γνωρίζει ότι σε περίπτωση που ο ίδιος/α προκαλέσει, εκούσια, φθορά της σχολικής περιουσίας, ελέγχεται πειθαρχικά, ενώ την αποκατάσταση των ζημιών αναλαμβάνουν οι κηδεμόνες του/της.

Να έχει ευπρεπή και απλή εμφάνιση που ταιριάζει στην ηλικία και τη μαθητική του/της ιδιότητα.

Να κατανοεί ότι διατηρεί τη μαθητική του/της ιδιότητα και έξω από το σχολείο επομένως η εξωσχολική του/της συμπεριφορά επηρεάζει άμεσα τη σχολική κοινότητα και την καλή φήμη του σχολείου.

ΜΕΣΑ ΣΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΑΙΘΟΥΣΑ

Να κατανοεί ότι η ευγενική συμπεριφορά προς όλους, η συνεργασία, ο δημοκρατικός διάλογος, ο σεβασμός στις απόψεις και την προσωπικότητα των άλλων, η αποφυγή εντάσεων, αποτελεί, πέρα από τη μετάδοση γνώσεων, βασική προτεραιότητα του σχολείου.

Να συνειδητοποιεί ότι η διατήρηση της τάξης και του ήρεμου κλίματος μέσα στη σχολική αίθουσα, δεν μπορεί και δεν πρέπει να είναι αποκλειστική μέριμνα και ευθύνη των διδασκόντων, αλλά και των ίδιων των μαθητών/μαθητριών.

ΣΧΟΛΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ-ΠΕΙΘΑΡΧΙΑ

Με βάση τα παραπάνω, το σχολείο, λειτουργώντας σαν ένα ανοικτό, ευαίσθητο αλλά ταυτόχρονα οργανωμένο κοινωνικό σύνολο, είναι υποχρεωμένο να υιοθετήσει σειρά μέτρων για να διασφαλίσει την ομαλή λειτουργία του, δηλώνοντας παράλληλα ότι:
• Η σχολική πειθαρχία δεν είναι αυτοσκοπός, αλλά παιδαγωγικό μέσο.
• Η επιείκεια χωρίς όρια, νομιμοποιεί αποκλίσεις και καλλιεργεί την αντίληψη της ατιμωρησίας.
• Σε οποιαδήποτε επιβολή ποινής , τιμωρείται η πράξη και όχι ο μαθητής/τρια.

Για τη σχολική κοινότητα σοβαρά παραπτώματα είναι:
• Η άσκηση σωματικής ή ψυχολογικής βίας
• Η προσβλητική συμπεριφορά προς το διδάσκοντα
• Η απουσία από το μάθημα χωρίς ενημέρωση του διδάσκοντα και της διεύθυνσης
• Η έξοδος από το σχολείο χωρίς άδεια
• Η εκούσια φθορά σχολικής περιουσίας
• Η οικειοποίηση ξένων αντικειμένων
• Το κάπνισμα
• Η κατοχή και χρήση κινητού τηλεφώνου

Οι προβλεπόμενες από τη νομοθεσία ποινές είναι:
1. Προφορική  παρατήρηση
2. Επίπληξη
3. Ωριαία απομάκρυνση
4. Αποβολή από τα μαθήματα μίας (01) ημέρας
5. Αποβολή από τα μαθήματα δύο (02) ημερών
6. Αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος
Οι τρεις πρώτες ποινές επιβάλλονται από τους διδάσκοντες. Οι τέσσερις πρώτες επιβάλλονται από το διευθυντή του σχολείου, ενώ ο Σύλλογος των Καθηγητών επιβάλλει όλες τις ποινές.

Ο παρών κανονισμός βρίσκεται στο στάδιο της διαβούλευσης και της αναθεώρησης με τη συμμετοχή όλων των εμπλεκομένων μερών: καθηγητών, μαθητών, Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων.

 

Αφήστε μια απάντηση