Α1 :  Κορολή Μαρία

Α2:  Λουκιανού Ειρήνη

Α3:  Μαυροκεφαλίδου Παναγιώτα

Β1: Τούντα Δήμητρα

Β2:  Πετροπούλου Πεντζεχρή

Β3: Στεφάνου Μάρθα

Γ1: Καψή Ευγενία

Γ2: Ατζάμπου Ελευθερία

Γ3: Λεοναρδόπουλος Γεώργιος