ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΓΙΑ 3ΗΜΕΡΗ ΕΚΠ/ΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ (ΖΑΚΥΝΘΟΣ, 9-11/4/2020) ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Δ/ΝΣΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ : ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ
Δ/νση          :  ΠΙΤΤΑΚΟΥ ΚΑΙ ΠΥΘΑΓΟΡΑ, ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ, 13341 
Τηλέφωνο      :   210 2487898
E-mail         :  mail@4gym-an-liosion.att.sch.gr
Πληροφορίες: Καμαρινοπούλου Αγγελική

Άνω Λιόσια,   26 – 02 – 2020       Αρ. Πρ. 120 (ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ)

ΠΡΟΣ:  Τα Ταξιδιωτικά Γραφεία

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικής προσφοράς

για πολυήμερη εκπαιδευτική εκδρομή – επίσκεψη

Με βάση την Υπουργική Απόφαση:   20883/ΓΔ4/13-01-2020   (  ΦΕΚ 456/τ.Β΄/13-02-2020 )

 

Α.   ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ :

 

 • Τόπος μετακίνησης : Ζάκυνθος
 • Ημερομηνίας αναχώρησης: 09 – 04 – 2020                    Ώρα αναχώρησης :        07:00 π.μ.
 • Ημερομηνίας επιστροφής :    11 – 04 – 2020                     Ώρα επιστροφής :   20:00 μ.μ.
 • Πλήθος συμμετεχόντων μαθητών:  Σαράντα εννέα (49 )      Τάξη :     Γ΄
 • Πλήθος συμμετεχόντων συνοδών εκπαιδευτικών:   Τέσσερις (04 ).

 

Β.   ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ – ΕΚΔΡΟΜΗΣ :

 

 • Τριήμερη ( 3ήμερη ) εκπαιδευτική επίσκεψη στη Ζάκυνθο .
 • Τόπος διανυκτέρευσης: Λαγανάς Ζακύνθου Ημέρες διανυκτέρευσης:     δύο   ( 2 ).
 • Πέμπτη 09-04-2020:  Αναχώρηση από το σχολείο στις 7:00 π.μ. για Κυλλήνη/Επιβίβαση στο πλοίο για Κυλλήνη στις 12:30/ Άφιξη στη Ζάκυνθο/Γεύμα/Επίσκεψη στο Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Ζακύνθου/ Άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο/ δείπνο /  Βραδινή έξοδος.
 • Παρασκευή 10 – 04-2020: Επίσκεψη στο Μουσείο Σολωμού και Επιφανών Ζακυνθίων/Επίσκεψη στη μονή Αναφωνήτριας και στο «Ναυάγιο»/ Μεσημεριανό γεύμα /Περιήγηση στο «Πέτρινο Πάρκο Ασκός»/Επιστροφή στο ξενοδοχείο, δείπνο, ανάπαυση/ Βραδινή έξοδος
 • Σάββατο 11 -04- 2020: Επίσκεψη στον Άγιο Διονύσιο, τον λόφο του Στράνη και την Μπόχαλη / Ελεύθερος χρόνος ως την επιβίβαση στο πλοίο για Κυλλήνη (προτιμώμενο δρομολόγιο στις 14:45). Επιστροφή στην Αθήνα στις 20:00.
 • Αναχώρηση: 11 – 04-2020 από  τη Ζάκυνθο για τα Άνω Λιόσια του Νομού Αττικής.
 • Μεταφορικά μέσα:   Πούλμαν  (Λεωφορείο) και πλοίο.

 

Γ.   ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ  ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ :

 • Η μετακίνηση θα γίνει με πούλμαν σε άριστη κατάσταση που να πληροί τους κανόνες ασφαλείας και να έχει έγκριση από τη Διεύθυνση Τροχαίας της Ελληνικής Αστυνομίας.
 • Οι προγραμματισμένες επισκέψεις και βραδινές έξοδοι θα γίνουν με το πούλμαν.
 • Η τιμή θα πρέπει να δίνεται και συνολικά και ανά άτομο συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
 • Διαμονή σε ξενοδοχείο τουλάχιστον 4 αστέρων ή 5 αστέρων  με ημιδιατροφή σε μπουφέ. Τα δωμάτια να έχουν μονά κρεβάτια.
 • Η απόσταση του ξενοδοχείου από την πόλη της Ζακύνθου δε θα πρέπει να ξεπερνά τα 15 χλμ.
 • Ασφάλιση ευθύνης διοργανωτή σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία
 • Ασφάλιση των συμμετεχόντων στην εκδρομή για ασθένεια ή ατύχημα.
 • Σε περίπτωση ακύρωσης της εκδρομής με ευθύνη του Υπουργείου Παιδείας λόγω έξαρσης επιδημίας να υπάρχει η δυνατότητα για επιστροφή των χρημάτων στους μαθητές.

 

–   Κάθε ταξιδιωτικό γραφείο απαραίτητα θα πρέπει να καταθέσει θεωρημένη με το γνήσιο

της υπογραφής υπεύθυνη δήλωση ότι διαθέτει ειδικό σήμα λειτουργίας, το οποίο βρίσκεται σε ισχύ.

–  Το επιλεγμένο ταξιδιωτικό γραφείο θα υπογράψει ιδιωτικό συμφωνητικό με το σχολείο, στο οποίο θα αναφέρεται ρητά και η ασφάλεια αστικής επαγγελματικής ευθύνης.

–   Το σχολείο διατηρεί το δικαίωμα για οποιαδήποτε γραπτή διευκρίνιση σχετικά με την εκδρομή.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν τις προσφορές τους σε σφραγισμένο φάκελο στο σχολείο, που εδρεύει στα Άνω Λιόσια (Τ.Κ.13341), Πιττακού και Πυθαγόρα, εντός οκτώ (08) ημερών από την ανάρτηση της προκήρυξης,  μέχρι  την Πέμπτη 05-03-2020  και ώρα  12:00 μ.μ.

Ημέρα ανάρτησης:  Τετάρτη        Ημερομηνία ανάρτησης :   26-02-2020.      Ώρα:  10:00 π.μ.

 

Οι προσφορές που θα κατατεθούν, θα ανοιχθούν ενώπιον της επιτροπής αξιολόγησης προσφορών.

Μετά τη λήξη του χρόνου κατάθεσης των προσφορών δε θα γίνει δεκτή καμία άλλη προσφορά.

Eνστάσεις κατά της επιλογής μπορούν να υποβληθούν εντός τριών  ( 3 ) ημερών από την ανάρτηση του πρακτικού επιλογής.

Η  ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Μπουρτζάκη Αγγέλα, ΠΕ02

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΓΙΑ ΔΙΔ/ΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ (Β ΤΑΞΗ, ΠΛΑΝΗΤΑΡΙΟ, 17/3/2020)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΠΑΙΔΕΙΑΣ& ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ  Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ   ΑΤΤΙΚΗΣ

Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΥΤ.ΑΤΤΙΚΗΣ

ΣΧΟΛΙΚΗΜΟΝΑΔΑ: 4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΠΙΤΤΑΚΟΥ ΚΑΙ ΠΥΘΑΓΟΡΑ, ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ, 13341

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210 2487898

Ε ΜΑΙΛ: mail@4gym-an-liosion.att.sch.gr

Αρ. Πρωτ.: 112   Ημερομηνία:24/02/2020

ΠΡΟΣ: Διεύθυνση Δ. Ε.  Δυτικής Αττικής

Λαμβάνοντας υπόψη την ΥΑ. 20883/ΓΔ4 – ΦΕΚ 456Β/13-02-2020απόφαση του Υπουργείου Παιδείαςκαι Θρησκευμάτων «Εκδρομές – Εκπαιδευτικές επισκέψεις και μετακινήσεις μαθητών/τριών Δημοσίων και Ιδιωτικών σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εντός και εκτός της χώρας», σας γνωρίζουμε ότι η Β τάξη του σχολείου μας προγραμματίζει διδακτική επίσκεψη – μετακίνηση με πούλμαν με τα εξής χαρακτηριστικά:

1.      Προορισμός/οί Ευγενίδειο Ίδρυμα (Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 387)
2.       

Χρονική Περίοδος

Αναχώρηση: 8.30

Επιστροφή: 13: 30

Τρίτη 17/03/2020
3.      Τάξη/εις Β
Προβλεπόμενος αριθμός συνοδών 3
Προβλεπόμενος αριθμός μαθητών 47  σε σύνολο 60 μαθητών
4.      Μεταφορικό/ά  μέσο/α ΠΟΥΛΜΑΝ

Προσκαλούμε τα Τουριστικά Πρακτορεία που πληρούν τις νόμιμες προδιαγραφές να καταθέσουν στο Γραφείο της Διεύθυνσης του Σχολείου σφραγισμένη προσφορά  που θα περιλαμβάνει τα εξής:

 1. Υπεύθυνη δήλωση του πρακτορείου ότι διαθέτει το Ειδικό Σήμα Λειτουργίας, το οποίο βρίσκεται σε ισχύ.
 1. Ασφαλιστική Ευθύνη Διοργανωτή σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
 2. Πρόσθετη ασφάλιση, που καλύπτει τα έξοδα σε περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας.
 3. Τελική συνολική τιμή του οργανωμένου ταξιδιού αλλά και επιβάρυνση ανά μαθητή.

Η προθεσμία για την κατάθεση των κλειστών προσφορών στο Γραφείο της Διεύθυνσης του Σχολείου ορίζεται μέχρι την Παρασκευή 06/03/2020 και ώρα 10.00 π.μ.

     Η  ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

 ΜΠΟΥΡΤΖΑΚΗ ΑΓΓΕΛΑ

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΓΙΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ (ΘΟΛΩΤΟΣ ΤΑΦΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ, 11/3/2020)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΥΤ.ΑΤΤΙΚΗΣ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ:4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΠΙΤΤΑΚΟΥ ΚΑΙ ΠΥΘΑΓΟΡΑ, ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ, 13341

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210 2487898

Ε ΜΑΙΛ: mail@4gym-an-liosion.att.sch.gr

 

Αρ. Πρωτ.: 94     Ημερομηνία: 19/02/2020

ΠΡΟΣ: Διεύθυνση Δ. Ε. Δυτικής Αττικής

Θέμα: «Προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετακίνηση με πούλμαν (διδακτική επίσκεψη Α1 – Α3 Γυμνασίου)»

Λαμβάνοντας υπόψη την ΥΑ. 20883/ΓΔ4 – ΦΕΚ 456Β/13-02-2020 απόφαση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων «Εκδρομές – Εκπαιδευτικές επισκέψεις και μετακινήσεις μαθητών/τριών Δημοσίων και Ιδιωτικών σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εντός και εκτός της χώρας», σας γνωρίζουμε ότι τα τμήματα Α1 και Α3 του σχολείου μας προγραμματίζουν διδακτική επίσκεψη – μετακίνηση με πούλμαν με τα εξής χαρακτηριστικά:

Προορισμός: Θολωτός Τάφος Μενιδίου

Χρονική Περίοδος: Τετάρτη 11 Μαρτίου 2020  Αναχώρηση 8.30 Επιστροφή 13:15

Τάξη: Α (Α1, Α3)

Προβλεπόμενος αριθμός συνοδών: 3

Προβλεπόμενος αριθμός μαθητών: 39

Μεταφορικό μέσο: Πούλμαν

Προσκαλούμε τα Τουριστικά Πρακτορεία που πληρούν τις νόμιμες προδιαγραφές να καταθέσουν στο Γραφείο της Διεύθυνσης του Σχολείου σφραγισμένη προσφορά που θα περιλαμβάνει τα εξής:

1. Υπεύθυνη δήλωση του πρακτορείου ότι διαθέτει το Ειδικό Σήμα Λειτουργίας, το οποίο βρίσκεται σε ισχύ.

2. Ασφαλιστική Ευθύνη Διοργανωτή σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

3. Πρόσθετη ασφάλιση, που καλύπτει τα έξοδα σε περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας.

4. Τελική συνολική τιμή του οργανωμένου ταξιδιού αλλά και επιβάρυνση ανά μαθητή.

Η προθεσμία για την κατάθεση των κλειστών προσφορών στο Γραφείο της Διεύθυνσης του Σχολείου ορίζεται μέχρι τη Παρασκευή 28 Φεβρουαρίου 2020 και ώρα 10.00 π.μ.

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

ΜΠΟΥΡΤΖΑΚΗ ΑΓΓΕΛΑ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΓΙΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ Γ ΤΑΞΗΣ (ΘΕΑΤΡΟ ΚΝΩΣΟΣ, 26/2/2020)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ

4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ

 Δ/νση-Πόλη: Πυθαγόρα & Πιττακού, Άνω Λιόσια, Τ.Κ.: 13341
Πληροφορίες : Λιπάρου Β., Σώρρα Β.

Ε-Mail: mail@4gym-an-liosion.att.sch.gr

Τηλέφωνο.:2102487898

Αρ. Πρωτ. 91    Ημερομηνία: Άνω Λιόσια, 18/02/2020

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 20883/ΓΔ4 Υ.Α. (ΦΕΚ 456Β/13-02-2020) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, σήμερα Τρίτη 18/02/2020 και ώρα 11:45, η Δ/ντρια του 4ου Γυμνασίου Άνω Λιοσίων και ο Σύλλογος Διδασκόντων άνοιξαν τις διαθέσιμες προσφορές τουριστικών γραφείων για την εκμίσθωση τουριστικών λεωφορείων για τη διδακτική επίσκεψη της Γ τάξης στο Θέατρο Κνωσός (Κνωσού 11 και Πατησίων) στις 26/2/2020.  Οι διαθέσιμες προσφορές ήταν οι:

 1. Μάλτζαρης  Group: 108 ευρώ με ΦΠΑ για κάθε πούλμαν 50 θέσεων
 2. Thiamis Tours: 120 ευρώ με ΦΠΑ για κάθε πούλμαν 50 θέσεων
 3. DNA Travel: 125 ευρώ με ΦΠΑ για κάθε πούλμαν 50 θέσεων

Επιλέχθηκε η προσφορά του τουριστικού γραφείου Μάλτζαρης  Group, γιατί ήταν η οικονομικότερη.

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

ΜΠΟΥΡΤΖΑΚΗ Α. ΠΕ02

 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΓΙΑ ΔΙΔ/ΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ (Γ ΤΑΞΗ, ΘΕΑΤΡΟ ΚΝΩΣΟΣ, 26/2/2020)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ  Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ   ΑΤΤΙΚΗΣ

Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΥΤ.ΑΤΤΙΚΗΣ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ:4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ

 Δ/ΝΣΗ: ΠΙΤΤΑΚΟΥ ΚΑΙ ΠΥΘΑΓΟΡΑ, ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ, 13341

 ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210 2487898

e mail: mail@4gym-an-liosion.att.sch.gr

 

Ημερομηνία: 07/02/2020     Αρ. Πρωτ.: 62

ΠΡΟΣ: Διεύθυνση Δ. Ε.  Δυτικής Αττικής

 

Θέμα: «Προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μετακίνηση με πούλμαν στο πλαίσιο  διδακτικής επίσκεψης μαθητών Γυμνασίου»

Λαμβάνοντας υπόψη την ΥΑ. 33120/ΓΔ4/06-03-2017, ΦΕΚ 681/6-3-2017 απόφαση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων «Περί εκδρομών – μετακινήσεων μαθητών Δημοσίων και Ιδιωτικών σχολείων», σας γνωρίζουμε ότι το σχολείο μας προγραμματίζει διδακτική επίσκεψη – μετακίνηση με πούλμαν με τα εξής χαρακτηριστικά:

1.      

Προορισμός/οί

Θέατρο Κνωσσός (Κνωσσού 11 & Πατησίων 195 – Πλατεία Αμερικής)
2.      

Χρονική Περίοδος

Αναχώρηση 8.30

Επιστροφή 13:30

Τετάρτη 26 Φεβρουαρίου 2020
3.     Τάξη/εις  Γ
Προβλεπόμενος αριθμός συνοδών 3
Προβλεπόμενος αριθμός μαθητών 47  σε σύνολο 65 μαθητών
4.     Μεταφορικό/ά  μέσο/α

 

 ΠΟΥΛΜΑΝ

 

 Προσκαλούμε τα Τουριστικά Πρακτορεία που πληρούν τις νόμιμες προδιαγραφές να καταθέσουν στο Γραφείο της Διεύθυνσης του Σχολείου σφραγισμένη προσφορά  που θα περιλαμβάνει τα εξής:

 1. Υπεύθυνη δήλωση του πρακτορείου ότι διαθέτει το Ειδικό Σήμα Λειτουργίας, το οποίο

βρίσκεται σε ισχύ.

 1. Ασφαλιστική Ευθύνη Διοργανωτή σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
 2. Πρόσθετη ασφάλιση, που καλύπτει τα έξοδα σε περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας.
 3. Τελική συνολική τιμή του οργανωμένου ταξιδιού αλλά και επιβάρυνση ανά μαθητή.

Η προθεσμία για την κατάθεση των κλειστών προσφορών στο Γραφείο της Διεύθυνσης του Σχολείου ορίζεται μέχρι την Τρίτη 18 Φεβρουαρίου  2020 και ώρα 11.00 π.μ.

Η  ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

ΜΠΟΥΡΤΖΑΚΗ ΑΓΓΕΛΑ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΓΓΡΑΦΕΙΩΝ ΓΙΑ ΠΕΡΙΠΑΤΟ (ΣΠΑΤΑ, 4-2-2020)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ

4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ

 Δ/νση-Πόλη: Πυθαγόρα & Πιττακού

Άνω Λιόσια  13341

  Πληροφορίες : Λιπάρου Β., Σώρρα Β.

Ε-Mail: mail@4gym-an-liosion.att.sch.gr

 Τηλέφωνο.:2102487898

Άνω Λιόσια : 30/1/ 2020     Αρ. Πρωτ. 45

ΘΕΜΑ: «ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ»

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 33120/ΓΔ4/06-3-2017 Υ.Α. (ΦΕΚ 681-06-3-2017) του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, σήμερα Πέμπτη 30/1/2020 και ώρα 11:45, η Δ/ντρια του 4ου Γυμνασίου Άνω Λιοσίων και ο Σύλλογος Διδασκόντων άνοιξαν τις διαθέσιμες προσφορές τουριστικών γραφείων για την εκμίσθωση τουριστικών λεωφορείων για τον  περίπατο όλων  των τάξεων στα Σπάτα στις 4/2/2020. Επιλέχθηκε η προσφορά του τουριστικού γραφείου Μάλτζαρης  Group με τιμή 114 ευρώ για κάθε πούλμαν 50 θέσεων, γιατί ήταν η οικονομικότερη (έναντι της προσφοράς του Thiamis Tours με 145 ευρώ για κάθε πούλμαν 50 θέσεων και της προσφοράς του I.Q. Holidays με 250 ευρώ για κάθε πούλμαν 50 θέσεων).

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

ΜΠΟΥΡΤΖΑΚΗ Α. ΠΕ02

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΓΙΑ ΠΕΡΙΠΑΤΟ (ΣΠΑΤΑ, 4-2-2020)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ  Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ   ΑΤΤΙΚΗΣ

Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΥΤ.ΑΤΤΙΚΗΣ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ:4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΠΙΤΤΑΚΟΥ ΚΑΙ ΠΥΘΑΓΟΡΑ, ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ, 13341

 ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210 2487898

 Ε ΜΑΙΛ:  mail@4gym-an-liosion.att.sch.gr

 

Ημερομηνία: 21/01/2020    Αρ. Πρωτ.:31

ΠΡΟΣ: Διεύθυνση Δ. Ε.  Δυτικής Αττικής   Εκπ/κά θέματα

Θέμα: «Προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος για περίπατο (μετακίνηση με πούλμαν)»

Λαμβάνοντας υπόψη την υπ’ αριθμ. 33120/ΓΔ4/06-03-2017, ΦΕΚ 681/2017 απόφαση του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων «Περί εκδρομών – μετακινήσεων μαθητών Δημοσίων και Ιδιωτικών σχολείων», σας γνωρίζουμε ότι το σχολείο μας προγραμματίζει περίπατο – μετακίνηση με πούλμαν με τα εξής χαρακτηριστικά:

 

1.        

Προορισμός/οί

Σπάτα
2.        

Χρονική Περίοδος

Αναχώρηση 8.30

Επιστροφή 13.30

ΤΡΙΤΗ 4 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2020
3.       Τάξη/εις Α, Β , Γ
Προβλεπόμενος αριθμός συνοδών 10
Προβλεπόμενος αριθμός μαθητών 187
4.       Μεταφορικό/ά  μέσο/α  ΠΟΥΛΜΑΝ

Προσκαλούμε τα Τουριστικά Πρακτορεία που πληρούν τις νόμιμες προδιαγραφές να καταθέσουν στο Γραφείο της Διεύθυνσης του Σχολείου σφραγισμένη προσφορά  που θα περιλαμβάνει τα εξής:

 1. Υπεύθυνη δήλωση του πρακτορείου ότι διαθέτει το Ειδικό Σήμα Λειτουργίας, το οποίο

βρίσκεται σε ισχύ.

 1. Ασφαλιστική Ευθύνη Διοργανωτή σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
 2. Πρόσθετη ασφάλιση, που καλύπτει τα έξοδα σε περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας.
 3. Τελική συνολική τιμή του οργανωμένου ταξιδιού αλλά και επιβάρυνση ανά μαθητή.

Η προθεσμία για την κατάθεση των κλειστών προσφορών στο Γραφείο της Διεύθυνσης του Σχολείου ορίζεται μέχρι την Πέμπτη 30 Ιανουαρίου 2020 και ώρα 11.00.

 

                                                                                                      Η  ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ 

                                                                                                   ΜΠΟΥΡΤΖΑΚΗ ΑΓΓΕΛΑ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΓΙΑ ΠΕΡΙΠΑΤΟ (ΚΗΦΙΣΙΑ, 6/12/2019)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Δ/ΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ

4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ

Δ/νση-Πόλη: Πυθαγόρα & Πιττακού, Άνω Λιόσια  13341
Πληροφορίες : Λουκιανού Ειρ., Σώρρα Β. .

Ε-Mail: mail@4gym-an-liosion.att.sch.gr

Τηλέφωνο.:2102487898

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 33120/ΓΔ4/06-3-2017 Υ.Α. (ΦΕΚ 681-06-3-2017) του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, σήμερα Παρασκευή 29/11/2019 και ώρα 12.30, η Δ/ντρια του 4ου Γυμνασίου Άνω Λιοσίων και ο Σύλλογος Διδασκόντων άνοιξαν τις διαθέσιμες προσφορές τουριστικών γραφείων για την εκμίσθωση τουριστικών λεωφορείων για τον περίπατο όλων των τάξεων στην Κηφισιά στις 6/12/2019. Η προσφορά που επιλέχθηκε ήταν του τουριστικού γραφείου Maltzaris Group  με 100 ευρώ για κάθε πούλμαν 50 θέσεων (έναντι της προσφοράς του τουριστικού γραφείου «Μουστάκας» με 110 ευρώ για  κάθε πούλμαν 50 θέσεων και του Thiamis Tours, με 115 ευρώ για κάθε πούλμαν 50 θέσεων), γιατί ήταν η οικονομικότερη προσφορά.

Η Δ/ντρια

Μπουρτζάκη Αγγέλα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΓΙΑ ΠΕΡΙΠΑΤΟ (ΚΗΦΙΣΙΑ, 6/12/2019)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΠΑΙΔΕΙΑΣ& ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ  Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ   ΑΤΤΙΚΗΣ

Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΥΤ.ΑΤΤΙΚΗΣ

ΣΧΟΛΙΚΗΜΟΝΑΔΑ:4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΠΙΤΤΑΚΟΥ ΚΑΙ ΠΥΘΑΓΟΡΑ, ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ, 13341

 ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210 2487898

Ε ΜΑΙΛ: mail@4gym-an-liosion.att.sch.gr

 

Ημερομηνία: 20/11/2019     Αρ. Πρωτ.:537

ΠΡΟΣ: Διεύθυνση Δ. Ε.  Δυτικής Αττικής

 

Θέμα: «Προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος για περίπατο (μετακίνηση με πούλμαν)»

Λαμβάνοντας υπόψη την υπ’ αριθμ. 33120/ΓΔ4/06-03-2017, ΦΕΚ 681/2017 απόφαση του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων «Περί εκδρομών – μετακινήσεων μαθητών Δημοσίων και Ιδιωτικών σχολείων», σας γνωρίζουμε ότι το σχολείο μας προγραμματίζειπερίπατο – μετακίνηση με πούλμαν με τα εξής χαρακτηριστικά:

1.       

Προορισμός/οί

Κηφισιά
2.       

Χρονική Περίοδος

Αναχώρηση 8.30

Επιστροφή 13.30

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 6 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ2019
3.      Τάξη/εις Α, Β , Γ
Προβλεπόμενος αριθμός συνοδών 15
Προβλεπόμενος αριθμός μαθητών 180
4.      Μεταφορικό/ά  μέσο/α ΠΟΥΛΜΑΝ

Προσκαλούμε τα Τουριστικά Πρακτορεία που πληρούν τις νόμιμες προδιαγραφές να καταθέσουν στο Γραφείο της Διεύθυνσης του Σχολείου σφραγισμένη προσφορά  που θα περιλαμβάνει τα εξής:

 1. Υπεύθυνη δήλωση του πρακτορείου ότι διαθέτει το Ειδικό Σήμα Λειτουργίας, το οποίο

βρίσκεται σε ισχύ.

 1. Ασφαλιστική Ευθύνη Διοργανωτή σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
 2. Πρόσθετη ασφάλιση, που καλύπτει τα έξοδα σε περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας.
 3. Τελική συνολική τιμή του οργανωμένου ταξιδιού αλλά και επιβάρυνση ανά μαθητή. 

Η προθεσμία για την κατάθεση των κλειστών προσφορών στο Γραφείο της Διεύθυνσης του Σχολείου ορίζεται μέχρι την Παρασκευή 29 Νοεμβρίου 2019 και ώρα 12.00.

Η  ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

ΜΠΟΥΡΤΖΑΚΗ ΑΓΓΕΛΑ

 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ (12/11/2019)

Την Τρίτη 12/11/2019 οι μαθητές της Α και της Γ τάξης επισκέφτηκαν τον χώρο της Αρχαίας Αγοράς στο πλαίσιο του μαθήματος της Ιστορίας και της Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής αντίστοιχα. Στη συνέχεια παρακολούθησαν εκπ/κό πρόγραμμα στο Κέντρο Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος» (εικονική αναπαράσταση της Αρχαίας Αγοράς). Οι εντυπώσεις εκπ/κών και μαθητών ήταν εξαιρετικές.

Τα καλά πράγματα παίρνουν χρόνο!⏳

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Το σχολείο κατά τους θερινούς μήνες θα είναι ανοιχτό κάθε Παρασκευή

Σαν σήμερα!!!

 1. 20/01/1953: Η Ελένη Σκούρα γίνεται η πρώτη Ελληνίδα που διαβαίνει το κατώφλι της Βουλής.

Ιανουάριος 2022
Δ Τ Τ Π Π Σ Κ
« Δεκ    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  

Σκακιστική άσκηση

Άνοιγμα μενού
Top
 
Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων