ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΓΙΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ (ΠΑΡΚΟ ΤΡΙΤΣΗ, 15/11/2021)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ  Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ   ΑΤΤΙΚΗΣ

Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΥΤ.ΑΤΤΙΚΗΣ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ: 4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΠΙΤΤΑΚΟΥ ΚΑΙ ΠΥΘΑΓΟΡΑ, ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ, 13341

 ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210 2487898

 Ε ΜΑΙΛ:  mail@4gym-an-liosion.att.sch.gr

Ημερομηνία: 02/12/2021      Αρ. Πρωτ.: 519

ΠΡΟΣ: Διεύθυνση Δ. Ε.  Δυτικής Αττικής

ΘΕΜΑ: «Προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος για διδακτική επίσκεψη (με πούλμαν)»

Λαμβάνοντας υπόψη την υπ’ αριθμ. 20883/ΓΔ4/12-02-2020, ΦΕΚ 456/13-02-2020 απόφαση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων «Εκδρομές – εκπ/κές επισκέψεις και μετακινήσεις μαθητών Δημοσίων και Ιδιωτικών σχολείων Δ/θμιας Εκπ/σης εντός και εκτός της χώρας», σας γνωρίζουμε ότι το σχολείο μας προγραμματίζει διδακτική επίσκεψη – μετακίνηση με πούλμαν με τα εξής χαρακτηριστικά:

1.       Προορισμός Πάρκο Τρίτση
2.       Χρονική Περίοδος Αναχώρηση 9.00

Επιστροφή 13.15

Τετάρτη 15 Δεκεμβρίου 2021
3.       Τάξη Β1, Β2, Β3
Προβλεπόμενος αριθμός συνοδών 4
Προβλεπόμενος αριθμός μαθητών 65
4.       Μεταφορικό  μέσο 3  ΠΟΥΛΜΑΝ

Προσκαλούμε τα Τουριστικά Πρακτορεία που πληρούν τις νόμιμες προδιαγραφές να καταθέσουν στο Γραφείο της Διεύθυνσης του Σχολείου σφραγισμένη προσφορά  που θα περιλαμβάνει τα εξής:

 1. Υπεύθυνη δήλωση του πρακτορείου ότι διαθέτει το Ειδικό Σήμα Λειτουργίας, το οποίο βρίσκεται σε ισχύ.
 2. Ασφαλιστική Ευθύνη Διοργανωτή σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
 3. Συνολική τιμή της μετακίνησης και επιβάρυνση ανά μαθητή.

Η προθεσμία για την κατάθεση των κλειστών προσφορών στο Γραφείο της Διεύθυνσης του Σχολείου ορίζεται μέχρι τη Παρασκευή 10/12/ 2021 και ώρα 12.00.

ΑΝΑΘΕΣΗ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΣΕ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ (ΘΕΑΤΡΟ ΘΥΜΕΛΗ, Γ ΤΑΞΗ, 25-11-2021)

Μετά τη λήξη της προθεσμίας για την εκ νέου κατάθεση των προσφορών τουριστικών γραφείων για τη μετακίνηση της Γ τάξης στο θέατρο «Θυμέλη» στις 25/11/2021 και λόγω της κατάθεσης στο σχολείο μόνο μίας προσφοράς και της έλλειψης χρονικού περιθωρίου για 2η επαναπροκήρυξη του διαγωνισμού, ο Σύλλογος καθηγητών αποφάσισε -σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 20883/ΓΔ4/12-2-2020 ΥΑ (ΦΕΚ 456/13-2-2020, άρθρο 14 παρ. 1)- την ανάθεση της μετακίνησης στο τουριστικό γραφείο Μάλτζαρης, με τιμή 112 ευρώ με ΦΠΑ για κάθε πούλμαν.

ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ ΑΠΟ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ (Α ΤΑΞΗ, ΘΟΛΩΤΟΣ ΤΑΦΟΣ ΜΕΝΙΔΙΟΥ)

 

1

.jpg       

IMG 615c53ed42705becf97ede7f7c8550b8 V

IMG 830d11d9bb02b330a90cd0b664bfbdb9 V

IMG d324bc85ceb5d2747d659afcc4c55e90 V

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ (Γ ΤΑΞΗ, ΘΕΑΤΡΟ «ΘΥΜΕΛΗ», 25/11/2021)

Επειδή ο διαγωνισμός τουριστικών γραφείων για την μεταφορά των μαθητών στο Θέατρο «Θυμέλη» (Μοσχονησίων 32, Αθήνα) στις 25/11/2021 κηρύχθηκε άγονος, καθώς το σχολείο παρέλαβε μόνο μία προσφορά τουριστικού γραφείου, επαναπροκηρύσσεται με τα ίδια στοιχεία:

Τάξη: Γ,  Αριθμός μαθητών: 57,  Αριθμός συνοδών: 4

Μεταφορικό μέσο: 3 πούλμαν,  Αναχώρηση από σχολείο: 8:30   Επιστροφή: 13: 15

Η προθεσμία για την κατάθεση των προσφορών στη Δ/νση του σχολείου ορίζεται μέχρι 18/11/2021 και ώρα 12:00.

Προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος για διδακτική επίσκεψη με πούλμαν (Γ τάξη, θέατρο Θυμέλη)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ  Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ   ΑΤΤΙΚΗΣ

Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΥΤ.ΑΤΤΙΚΗΣ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ: 4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ

Δ/ΝΣΗ: ΠΙΤΤΑΚΟΥ ΚΑΙ ΠΥΘΑΓΟΡΑ, ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ, 13341

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210 2487898

Ε ΜΑΙΛ:  mail@4gym-an-liosion.att.sch.gr

Ημερομηνία: 3/11/2021    Αρ. Πρωτ.: 460

ΠΡΟΣ: Διεύθυνση Δ. Ε.  Δυτικής Αττικής

Λαμβάνοντας υπόψη την υπ’ αριθμ. 20883/ΓΔ4/12-02-2020, ΦΕΚ 456/13-02-2020 απόφαση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων «Εκδρομές – εκπ/κές επισκέψεις και μετακινήσεις μαθητών Δημοσίων και Ιδιωτικών σχολείων Δ/θμιας Εκπ/σης εντός και εκτός της χώρας», σας γνωρίζουμε ότι το σχολείο μας προγραμματίζει διδακτική επίσκεψη – μετακίνηση με πούλμαν με τα εξής χαρακτηριστικά:

1.       Προορισμός Θέατρο «Θυμέλη – Έλλης Βοζικιάδου» (Μοσχονησίων 32, Αθήνα)
2.       Χρονική Περίοδος Αναχώρηση 8.30

Επιστροφή 13.15

Πέμπτη 25 Νοεμβρίου 2021
3.       Τάξη Γ
Προβλεπόμενος αριθμός συνοδών 4
Προβλεπόμενος αριθμός μαθητών 57
4.       Μεταφορικό  μέσο  3 ΠΟΥΛΜΑΝ  (1 ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΤΜΗΜΑ)

Προσκαλούμε τα Τουριστικά Πρακτορεία που πληρούν τις νόμιμες προδιαγραφές να καταθέσουν στο Γραφείο της Διεύθυνσης του Σχολείου σφραγισμένη προσφορά  που θα περιλαμβάνει τα εξής:

 1. Υπεύθυνη δήλωση του πρακτορείου ότι διαθέτει το Ειδικό Σήμα Λειτουργίας, το οποίο  βρίσκεται σε ισχύ.
 2. Ασφαλιστική Ευθύνη Διοργανωτή σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
 3. Συνολική τιμή της μεταφοράς αλλά και επιβάρυνση ανά μαθητή.

Η προθεσμία για την κατάθεση των κλειστών προσφορών στο Γραφείο της Διεύθυνσης του Σχολείου ορίζεται μέχρι τη Δευτέρα 15  Νοεμβρίου  2021 και ώρα 12.00.

Η Δ/ντρια

Μπουρτζάκη Αγγέλα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ (ΘΟΛΩΤΟΣ ΤΑΦΟΣ ΜΕΝΙΔΙΟΥ, Α ΤΑΞΗ)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Δ/ΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ

4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ
Πυθαγόρα & Πιττακού, Άνω Λιόσια  13341
Ε-Mail: mail@4gym-an-liosion.att.sch.gr
Τηλέφωνο.:2102487898

Αρ. πρωτ. 459/2-11-2021

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 20883/ΓΔ4/13-02-2020 Υ.Α.(ΦΕΚ 456τ.Β/13-02-2020) του ΥΠΑΙΘ, σήμερα Τρίτη 2/11/2021 και ώρα 11:00π.μ., η Επιτροπή Αξιολόγησης Προσφορών τουριστικών γραφείων της σχολικής μονάδας άνοιξε τις διαθέσιμες προσφορές τουριστικών γραφείων για την εκμίσθωση τουριστικών λεωφορείων για την  διδακτική επίσκεψη της Α τάξης (Α1, Α2, Α3) στον Θολωτό Τάφο των Αχαρνών στις 15, 22 και 29/11/2021 αντίστοιχα:

 • Μάλτζαρης Group: 74 ευρώ με ΦΠΑ για κάθε πούλμαν.
 • Moustakas Tours : 78 ευρώ χωρίς ΦΠΑ για κάθε πούλμαν.
 • Vavoulis Tours: 80 ευρώ με ΦΠΑ για κάθε πούλμαν.

και επέλεξε την προσφορά του τουριστικού γραφείου Vavoulis Tours  Group, γιατί ο φάκελός του ήταν ο πληρέστερος σε ό,τι αφορά τα δικαιολογητικά που περιλαμβάνει (Βεβαίωση ασφαλούς μετακίνησης, Ασφάλεια αστικής ευθύνης διοργανωτή, Υπεύθυνη Δήλωση ότι τα πούλμαν πληρούν τους όρους ασφάλειας και διαθέτουν όλα τα απαιτούμενα έγγραφα,  Βεβαίωση νόμιμων προϋποθέσεων για λειτουργία υποκαταστήματος), ενώ το συνολικό ποσό μετακίνησης  ήταν  μόνο 6 ευρώ υψηλότερο από την οικονομικότερη προσφορά.

Η Δ/ντρια

Μπουρτζάκη Αγγέλα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΓΙΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ Α1, Α2 Α3 ΜΕ ΠΟΥΛΜΑΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ  Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ   ΑΤΤΙΚΗΣ

Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΥΤ.ΑΤΤΙΚΗΣ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ:4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ

 Δ/ΝΣΗ: ΠΙΤΤΑΚΟΥ ΚΑΙ ΠΥΘΑΓΟΡΑ, ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ, 13341

 ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210 2487898

 Ε ΜΑΙΛ:  mail@4gym-an-liosion.att.sch.gr

                 

Ημερομηνία: 26/10/2021

Αρ. Πρωτ.441

ΠΡΟΣ  Διεύθυνση Δ. Ε.  Δυτικής Αττικής

Θέμα: «Προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος για διδακτική επίσκεψη (με πούλμαν)»

1.       Προορισμός Θολωτός Τάφος Μενιδίου, Φιλαδελφείας 217
2.        

Χρονική Περίοδος

Αναχώρηση 8.30

Επιστροφή 13.15

Δευτέρα 15 Νοεμβρίου 2021
3.       Τάξη Α1
Προβλεπόμενος αριθμός συνοδών 2
Προβλεπόμενος αριθμός μαθητών 20
4.       Μεταφορικό  μέσο  ΠΟΥΛΜΑΝ

Λαμβάνοντας υπόψη την υπ’ αριθμ. 20883/ΓΔ4/12-02-2020, ΦΕΚ 456/13-02-2020 απόφαση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων «Εκδρομές – εκπ/κές επισκέψεις και μετακινήσεις μαθητών Δημοσίων και Ιδιωτικών σχολείων Δ/θμιας Εκπ/σης εντός και εκτός της χώρας», σας γνωρίζουμε ότι το σχολείο μας προγραμματίζει διδακτική επίσκεψη – μετακίνηση με πούλμαν με τα εξής χαρακτηριστικά:

 Προσκαλούμε τα Τουριστικά Πρακτορεία που πληρούν τις νόμιμες προδιαγραφές να καταθέσουν στο Γραφείο της Διεύθυνσης του Σχολείου σφραγισμένη προσφορά  που θα περιλαμβάνει τα εξής:

 1. Υπεύθυνη δήλωση του πρακτορείου ότι διαθέτει το Ειδικό Σήμα Λειτουργίας, το οποίο  βρίσκεται σε ισχύ.
 1. Ασφαλιστική Ευθύνη Διοργανωτή σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
 2. Πρόσθετη ασφάλιση, που καλύπτει τα έξοδα σε περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας.
 3. Τελική συνολική τιμή του οργανωμένου ταξιδιού αλλά και επιβάρυνση ανά μαθητή.

Η προθεσμία για την κατάθεση των κλειστών προσφορών στο Γραφείο της Διεύθυνσης του Σχολείου ορίζεται μέχρι τη Δευτέρα 1  Νοεμβρίου  2021 και ώρα 12.00.

  Η  ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

  ΜΠΟΥΡΤΖΑΚΗ ΑΓΓΕΛΑ

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ  Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ   ΑΤΤΙΚΗΣ

Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΥΤ.ΑΤΤΙΚΗΣ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ:4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ

 Δ/ΝΣΗ: ΠΙΤΤΑΚΟΥ ΚΑΙ ΠΥΘΑΓΟΡΑ, ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ, 13341

 ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210 2487898

 Ε ΜΑΙΛ:  mail@4gym-an-liosion.att.sch.gr

 Ημερομηνία: 26/10/2021       Αρ. Πρωτ. 442

ΠΡΟΣ

Διεύθυνση Δ. Ε.  Δυτικής Αττικής

Θέμα: «Προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος για διδακτική επίσκεψη (με πούλμαν)»

1.       Προορισμός Θολωτός Τάφος Μενιδίου, Φιλαδελφείας 217
2.        

Χρονική Περίοδος

Αναχώρηση 8.30

Επιστροφή 13.15

Δευτέρα 22 Νοεμβρίου 2021
3.       Τάξη Α2
Προβλεπόμενος αριθμός συνοδών 2
Προβλεπόμενος αριθμός μαθητών 15
4.       Μεταφορικό  μέσο  ΠΟΥΛΜΑΝ 

Λαμβάνοντας υπόψη την υπ’ αριθμ. 20883/ΓΔ4/12-02-2020, ΦΕΚ 456/13-02-2020 απόφαση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων «Εκδρομές – εκπ/κές επισκέψεις και μετακινήσεις μαθητών Δημοσίων και Ιδιωτικών σχολείων Δ/θμιας Εκπ/σης εντός και εκτός της χώρας», σας γνωρίζουμε ότι το σχολείο μας προγραμματίζει διδακτική επίσκεψη – μετακίνηση με πούλμαν με τα εξής χαρακτηριστικά:

 Προσκαλούμε τα Τουριστικά Πρακτορεία που πληρούν τις νόμιμες προδιαγραφές να καταθέσουν στο Γραφείο της Διεύθυνσης του Σχολείου σφραγισμένη προσφορά  που θα περιλαμβάνει τα εξής:

 1. Υπεύθυνη δήλωση του πρακτορείου ότι διαθέτει το Ειδικό Σήμα Λειτουργίας, το οποίο βρίσκεται σε ισχύ.
 1. Ασφαλιστική Ευθύνη Διοργανωτή σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
 2. Πρόσθετη ασφάλιση, που καλύπτει τα έξοδα σε περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας.
 3. Τελική συνολική τιμή του οργανωμένου ταξιδιού αλλά και επιβάρυνση ανά μαθητή.

Η προθεσμία για την κατάθεση των κλειστών προσφορών στο Γραφείο της Διεύθυνσης του Σχολείου ορίζεται μέχρι τη Δευτέρα 1  Νοεμβρίου  2021 και ώρα 12.00.

  Η  ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

ΜΠΟΥΡΤΖΑΚΗ ΑΓΓΕΛΑ

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ  Π/ΘΜΙΑΣ & Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ   ΑΤΤΙΚΗΣ

Δ/ΝΣΗ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΥΤ.ΑΤΤΙΚΗΣ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ:4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ

 Δ/ΝΣΗ: ΠΙΤΤΑΚΟΥ ΚΑΙ ΠΥΘΑΓΟΡΑ, ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ, 13341

 ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 210 2487898

 Ε ΜΑΙΛ:  mail@4gym-an-liosion.att.sch.gr         

Ημερομηνία: 26/10/2021

Αρ. Πρωτ. 443

ΠΡΟΣ   Διεύθυνση Δ. Ε.  Δυτικής Αττικής

Θέμα: «Προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος για διδακτική επίσκεψη (με πούλμαν)»

1.       Προορισμός Θολωτός Τάφος Μενιδίου, Φιλαδελφείας 217
2.        

Χρονική Περίοδος

Αναχώρηση 8.30

Επιστροφή 13.15

Δευτέρα 29 Νοεμβρίου 2021
3.       Τάξη Α3
Προβλεπόμενος αριθμός συνοδών 2
Προβλεπόμενος αριθμός μαθητών 21
4.       Μεταφορικό  μέσο  ΠΟΥΛΜΑΝ

Λαμβάνοντας υπόψη την υπ’ αριθμ. 20883/ΓΔ4/12-02-2020, ΦΕΚ 456/13-02-2020 απόφαση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων «Εκδρομές – εκπ/κές επισκέψεις και μετακινήσεις μαθητών Δημοσίων και Ιδιωτικών σχολείων Δ/θμιας Εκπ/σης εντός και εκτός της χώρας», σας γνωρίζουμε ότι το σχολείο μας προγραμματίζει διδακτική επίσκεψη – μετακίνηση με πούλμαν με τα εξής χαρακτηριστικά:

 Προσκαλούμε τα Τουριστικά Πρακτορεία που πληρούν τις νόμιμες προδιαγραφές να καταθέσουν στο Γραφείο της Διεύθυνσης του Σχολείου σφραγισμένη προσφορά  που θα περιλαμβάνει τα εξής:

 1. Υπεύθυνη δήλωση του πρακτορείου ότι διαθέτει το Ειδικό Σήμα Λειτουργίας, το οποίο βρίσκεται σε ισχύ.
 1. Ασφαλιστική Ευθύνη Διοργανωτή σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
 2. Πρόσθετη ασφάλιση, που καλύπτει τα έξοδα σε περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας.
 3. Τελική συνολική τιμή του οργανωμένου ταξιδιού αλλά και επιβάρυνση ανά μαθητή.

Η προθεσμία για την κατάθεση των κλειστών προσφορών στο Γραφείο της Διεύθυνσης του Σχολείου ορίζεται μέχρι τη Δευτέρα 1  Νοεμβρίου  2021 και ώρα 12.00.

Η  ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

ΜΠΟΥΡΤΖΑΚΗ ΑΓΓΕΛΑ

 

               

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΓΙΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ Β ΤΑΞΗΣ (ΠΛΑΝΗΤΑΡΙΟ, 17/3/2020)

ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Δ/ΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ  ΑΤΤΙΚΗΣ

4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ

 Δ/νση-Πόλη: Πυθαγόρα & Πιττακού, Άνω Λιόσια  13341
Πληροφορίες : Λιπάρου Β., Σώρρα Β.

Ε-Mail: mail@4gym-an-liosion.att.sch.gr

Τηλέφωνο.:2102487898

Άνω Λιόσια : 06/03/ 2020       Αρ. Πρωτ. 135

ΘΕΜΑ: «ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ»

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 20883/ΓΔ4/13-02-2020 Υ.Α.(ΦΕΚ 456τ.Β/13-02-2020) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, σήμερα Παρασκευή 06/03/2020 και ώρα 10:00π.μ., η Δ/ντρια του 4ου Γυμνασίου Άνω Λιοσίων και ο Σύλλογος Διδασκόντων άνοιξαν τις διαθέσιμες προσφορές τουριστικών γραφείων για την εκμίσθωση τουριστικών λεωφορείων για την  διδακτική επίσκεψη της Β τάξης στο Ευγενίδειο Ίδρυμα (Πλανητάριο) στις 17/3/2020:

 • Μάλτζαρης Group: 108 ευρώ με ΦΠΑ για ένα πούλμαν 50 θέσεων
 • Moustakas Tours : 95 ευρώ χωρίς ΦΠΑ (118 ευρώ με ΦΠΑ) για ένα πούλμαν 50 θέσεων
 • DNA Travel: 115 ευρώ με ΦΠΑ για ένα πούλμαν 50 θέσεων

και επέλεξαν την προσφορά του τουριστικού γραφείου Μάλτζαρης  Group, γιατί ήταν η οικονομικότερη.

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

ΜΠΟΥΡΤΖΑΚΗ Α. ΠΕ02

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΓΙΑ 3ΗΜΕΡΗ ΕΚΠ/ΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ Γ ΤΑΞΗΣ (ΖΑΚΥΝΘΟΣ, 9-11/4/2020)

ΕΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Δ/ΝΣΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ

Δ/νση-Πόλη: Πυθαγόρα & Πιττακού

Άνω Λιόσια 13341

Πληροφορίες : Καμαρινοπούλου Αγγ.. Ατζάμπου Ελ.

Ε-Mail: mail@4gym-an-liosion.att.sch.gr

Τηλέφωνο.:2102487898

 

Άνω Λιόσια : 06/03/ 2020 Αρ. Πρωτ. 134

ΘΕΜΑ: «ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΓΙΑ 3ΗΜΕΡΗ ΕΚΠ/.ΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ»

Σύμφωνα με την Υ.Α. 20883/ΓΔ4/13-02-2020 (ΦΕΚ 456τ.Β/13-02-2020) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, σήμερα Παρασκευή 06/03/2020 και ώρα 09:45 π.μ. συνήλθε στο γραφείο της Δ/ντριας του 4ου Γ/σίου Άνω Λιοσίων η Επιτροπή Αξιολόγησης Προσφορών τουριστικών γραφείων για την τριήμερη εκπ/κή εκδρομή της Γ τάξης στη Ζάκυνθο στις 9, 10 και 11/4/2020. Η Επιτροπή αποτελούνταν από τη Δ/ντρια της σχολικής μονάδας Μπουρτζάκη Αγγέλα, τις συνοδούς εκπ/κούς Καμαρινοπούλου Αγ. και Ατζάμπου Ελ., την Πρόεδρο του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων Θεοδωρακοπούλου Μ. και δύο εκπροσώπους του 15μελούς Μαθητικού Συμβουλίου (Πρόεδρο Μακρή Δ. και Αντιπρόεδρο Μέτσο Κ.). Η Επιτροπή άνοιξε και αξιολόγησε τις διαθέσιμες προσφορές

– At Holidays (Απόλλωνος 4, Σύνταγμα, Αθήνα): 155 ευρώ ανά μαθητή, διαμονή και ημιδιατροφή στο ξενοδοχείο ZANTE PARK HOTEL 5*

– Manessis (Φιλελλήνων 4, Σύνταγμα, Αθήνα): 160 ευρώ ανά μαθητή, διαμονή και ημιδιατροφή στο ξενοδοχείο ZANTE PARK RESORT & SPA HOTEL 5* στο Λαγανά

– Grefis Holidays (Μητροπόλεως 26-28, Σύνταγμα, Αθληνα: 155 ευρώ ανά μαθητή, διαμονή και ημιδιατροφή στο ξενοδοχείο GALAXY ZANTE HOTEL 5* στο Λαγανά

– IQ HOLIDAYS (Καραγεώργη Σερβίας 4, Σύνταγμα, Αθήνα): 155 ευρώ ανά μαθητή, διαμονή και ημιδιατροφή στο ξενοδοχείο ZANTE PARK HOTEL 5*

– ZORPIDIS TRAVEL SERVICES (Μητροπόλεως 5, Αθήνα): 160 ευρώ ανά μαθητή, διαμονή και ημιδιατροφή στο ξενοδοχείο ZANTE PARK HOTEL5* ή GALAXY HOTEL 5* στο Λαγανά

Στη συνέχεια η Επιτροπή επέλεξε την προσφορά του τουριστικού γραφείου IQ HOLIDAYS, γιατί ήταν η οικονομικότερη προσφορά και προσέφερε επιπλέον δωρεάν είσοδο στο Πολεμικό Μουσείο του Λαγανά και τέσσερις συμμετοχές με 50% έκπτωση σε ασθενέστερους οικονομικά μαθητές.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Λόγω των νέων επιδημιολογικών δεδομένων και των νέων κρουσμάτων του κορωνοϊού (και στην περιοχή της Ζακύνθου), η τελική απόφαση για την πραγματοποίηση ή μη της εκδρομής θα ληφθεί την ερχόμενη εβδομάδα μετά από συνέλευση της Διεύθυνσης του σχολείου και των συνοδών καθηγητών με τους μαθητές και τους γονείς της Γ΄ τάξης.

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ

ΜΠΟΥΡΤΖΑΚΗ Α. ΠΕ02

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΓΙΑ 3ΗΜΕΡΗ ΕΚΠ/ΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ (ΖΑΚΥΝΘΟΣ, 9-11/4/2020) ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
Δ/ΝΣΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ : ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ
Δ/νση          :  ΠΙΤΤΑΚΟΥ ΚΑΙ ΠΥΘΑΓΟΡΑ, ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ, 13341 
Τηλέφωνο      :   210 2487898
E-mail         :  mail@4gym-an-liosion.att.sch.gr
Πληροφορίες: Καμαρινοπούλου Αγγελική

Άνω Λιόσια,   26 – 02 – 2020       Αρ. Πρ. 120 (ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΤΟ ΟΡΘΟ)

ΠΡΟΣ:  Τα Ταξιδιωτικά Γραφεία

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικής προσφοράς

για πολυήμερη εκπαιδευτική εκδρομή – επίσκεψη

Με βάση την Υπουργική Απόφαση:   20883/ΓΔ4/13-01-2020   (  ΦΕΚ 456/τ.Β΄/13-02-2020 )

 

Α.   ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ :

 

 • Τόπος μετακίνησης : Ζάκυνθος
 • Ημερομηνίας αναχώρησης: 09 – 04 – 2020                    Ώρα αναχώρησης :        07:00 π.μ.
 • Ημερομηνίας επιστροφής :    11 – 04 – 2020                     Ώρα επιστροφής :   20:00 μ.μ.
 • Πλήθος συμμετεχόντων μαθητών:  Σαράντα εννέα (49 )      Τάξη :     Γ΄
 • Πλήθος συμμετεχόντων συνοδών εκπαιδευτικών:   Τέσσερις (04 ).

 

Β.   ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ – ΕΚΔΡΟΜΗΣ :

 

 • Τριήμερη ( 3ήμερη ) εκπαιδευτική επίσκεψη στη Ζάκυνθο .
 • Τόπος διανυκτέρευσης: Λαγανάς Ζακύνθου Ημέρες διανυκτέρευσης:     δύο   ( 2 ).
 • Πέμπτη 09-04-2020:  Αναχώρηση από το σχολείο στις 7:00 π.μ. για Κυλλήνη/Επιβίβαση στο πλοίο για Κυλλήνη στις 12:30/ Άφιξη στη Ζάκυνθο/Γεύμα/Επίσκεψη στο Εθνικό Θαλάσσιο Πάρκο Ζακύνθου/ Άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο/ δείπνο /  Βραδινή έξοδος.
 • Παρασκευή 10 – 04-2020: Επίσκεψη στο Μουσείο Σολωμού και Επιφανών Ζακυνθίων/Επίσκεψη στη μονή Αναφωνήτριας και στο «Ναυάγιο»/ Μεσημεριανό γεύμα /Περιήγηση στο «Πέτρινο Πάρκο Ασκός»/Επιστροφή στο ξενοδοχείο, δείπνο, ανάπαυση/ Βραδινή έξοδος
 • Σάββατο 11 -04- 2020: Επίσκεψη στον Άγιο Διονύσιο, τον λόφο του Στράνη και την Μπόχαλη / Ελεύθερος χρόνος ως την επιβίβαση στο πλοίο για Κυλλήνη (προτιμώμενο δρομολόγιο στις 14:45). Επιστροφή στην Αθήνα στις 20:00.
 • Αναχώρηση: 11 – 04-2020 από  τη Ζάκυνθο για τα Άνω Λιόσια του Νομού Αττικής.
 • Μεταφορικά μέσα:   Πούλμαν  (Λεωφορείο) και πλοίο.

 

Γ.   ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ  ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ :

 • Η μετακίνηση θα γίνει με πούλμαν σε άριστη κατάσταση που να πληροί τους κανόνες ασφαλείας και να έχει έγκριση από τη Διεύθυνση Τροχαίας της Ελληνικής Αστυνομίας.
 • Οι προγραμματισμένες επισκέψεις και βραδινές έξοδοι θα γίνουν με το πούλμαν.
 • Η τιμή θα πρέπει να δίνεται και συνολικά και ανά άτομο συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.
 • Διαμονή σε ξενοδοχείο τουλάχιστον 4 αστέρων ή 5 αστέρων  με ημιδιατροφή σε μπουφέ. Τα δωμάτια να έχουν μονά κρεβάτια.
 • Η απόσταση του ξενοδοχείου από την πόλη της Ζακύνθου δε θα πρέπει να ξεπερνά τα 15 χλμ.
 • Ασφάλιση ευθύνης διοργανωτή σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία
 • Ασφάλιση των συμμετεχόντων στην εκδρομή για ασθένεια ή ατύχημα.
 • Σε περίπτωση ακύρωσης της εκδρομής με ευθύνη του Υπουργείου Παιδείας λόγω έξαρσης επιδημίας να υπάρχει η δυνατότητα για επιστροφή των χρημάτων στους μαθητές.

 

–   Κάθε ταξιδιωτικό γραφείο απαραίτητα θα πρέπει να καταθέσει θεωρημένη με το γνήσιο

της υπογραφής υπεύθυνη δήλωση ότι διαθέτει ειδικό σήμα λειτουργίας, το οποίο βρίσκεται σε ισχύ.

–  Το επιλεγμένο ταξιδιωτικό γραφείο θα υπογράψει ιδιωτικό συμφωνητικό με το σχολείο, στο οποίο θα αναφέρεται ρητά και η ασφάλεια αστικής επαγγελματικής ευθύνης.

–   Το σχολείο διατηρεί το δικαίωμα για οποιαδήποτε γραπτή διευκρίνιση σχετικά με την εκδρομή.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν τις προσφορές τους σε σφραγισμένο φάκελο στο σχολείο, που εδρεύει στα Άνω Λιόσια (Τ.Κ.13341), Πιττακού και Πυθαγόρα, εντός οκτώ (08) ημερών από την ανάρτηση της προκήρυξης,  μέχρι  την Πέμπτη 05-03-2020  και ώρα  12:00 μ.μ.

Ημέρα ανάρτησης:  Τετάρτη        Ημερομηνία ανάρτησης :   26-02-2020.      Ώρα:  10:00 π.μ.

 

Οι προσφορές που θα κατατεθούν, θα ανοιχθούν ενώπιον της επιτροπής αξιολόγησης προσφορών.

Μετά τη λήξη του χρόνου κατάθεσης των προσφορών δε θα γίνει δεκτή καμία άλλη προσφορά.

Eνστάσεις κατά της επιλογής μπορούν να υποβληθούν εντός τριών  ( 3 ) ημερών από την ανάρτηση του πρακτικού επιλογής.

Η  ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Μπουρτζάκη Αγγέλα, ΠΕ02

Τα καλά πράγματα παίρνουν χρόνο!⏳

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Το σχολείο κατά τους θερινούς μήνες θα είναι ανοιχτό κάθε Παρασκευή

Δεκέμβριος 2021
Δ Τ Τ Π Π Σ Κ
« Νοέ    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

Σκακιστική άσκηση

Άνοιγμα μενού
Top
 
Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων