Οι μέρες και ώρες που μπορούν να ενημερώνονται οι γονείς για την επίδοση των μαθητών και των μαθητριών είναι:

κάθε Τρίτη και Τετάρτη από την έναρξη μέχρι την λήξη των μαθημάτων

είτε τηλεφωνικά είτε δια ζώσης στο σχολείο.