Εκδόθηκε λίγο πριν τη λήξη του σχολικού έτους το δεύτερο τεύχος του ηλεκτρονικού περιοδικού του σχολείου μας με άρθρα, συνεντεύξεις, έρευνες, ποιήματα και εργασίες των μαθητών και των μαθητριών μας. Η χαρά μας είναι μεγάλη καθώς και σε αυτό το τεύχος δημοσιεύουμε 16 άρθρα, γεγονός που δείχνει τη μεγάλη συμμετοχή των παιδιών σε ένα πρόγραμμα προαιρετικό που όμως υπηρετεί πολλαπλούς παιδαγωγικούς στόχους όπως:

α) την ανταλλαγή ιδεών και κίνητρο για ανάπτυξη ικανοτήτων συγγραφής και ανάγνωσης,

β) την ανάπτυξη ικανοτήτων συνεργατικής συγγραφής και διόρθωσης κειμένου,

γ)την ανάπτυξη κριτικής σκέψης κατά την αναζήτηση, επιλογή και οργάνωση πληροφοριών σχετικών με ένα συγκεκριμένο θέμα,

δ) την καλλιέργεια των εννοιών της «συνεργασίας», της «ιεραρχίας», της «υπευθυνότητας» και της «κατανομής του έργου»,

ε) την οργάνωση για διαδικασία συλλογής πληροφοριών και της συνεργατικής συγγραφής,

στ) την ενασχόληση σε βάθος με μία συγκεκριμένη θεματολογία ανάλογα με τα πεδία ενδιαφέροντος του κάθε μαθητή (π.χ. κοινωνικά, αθλητικά, οικονομία, πολιτική, πολιτισμός, τέχνη, ειδήσεις, κτλ),

ζ) την απόκτηση δημοσιογραφικής εμπειρίας διαβάζοντας αντίστοιχα άρθρα από επαγγελματίες δημοσιογράφους μελετώντας λεξιλόγιο σχετικό με συγκεκριμένη θεματολογία,

η) την καλλιέργεια ευγενούς άμιλλας και δημιουργικού ανταγωνισμού μεταξύ των μαθητών,

θ) την παράθεση πηγών πληροφόρησης και

ι) την εκμάθηση αξιολόγησης περιεχομένου γραπτού λόγου.

Για να διαβάσετε το δεύτερο τεύχος του περιοδικού μας “SCRIPTA MANENT- ΤΑ ΓΡΑΠΤΑ ΜΕΝΟΥΝ”  πατήστε εδώ.