Οριστικοποιήθηκαν τα τελικά αποτελέσματα του 1ου Πανελλήνιου Μαθητικού  Οικονομικού  Διαγωνισμού  στην Α’ Γυμνασίου, για το σχολικό έτος 2022-2023 με θέμα: «ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑ», ο οποίος πραγματοποιήθηκε στις 15-02-2023 από το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (Ε.Α.Π.) και συγκεκριμένα τη Σχολή Κοινωνικών Επιστημών στο πλαίσιο του Ειδικού Προγράμματος Παιδαγωγικής και Διδακτικής Επάρκειας – «Θεματική Ενότητα ΠΔΕ02: Διδακτική Οικονομικών, Διοίκησης και Εκπαιδευτική Αξιολόγηση».

Το Βραβείο Διάκρισης για την πρώτη (1 η ) καλύτερη επίδοση στον Πανελλήνιο Μαθητικό Οικονομικό Διαγωνισμό λαμβάνουν σαράντα πέντε (45) μαθήτριες και μαθητές (από τις/τους 662), που συγκέντρωσαν 15/15 ορθές απαντήσεις στις ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής.
Το Βραβείο Διάκρισης για τη δεύτερη (2η ) καλύτερη επίδοση στον Πανελλήνιο Μαθητικό Οικονομικό Διαγωνισμό λαμβάνουν ενενήντα εννέα (99) μαθήτριες και μαθητές πό τις/τους 662) που συγκέντρωσαν 14/1ορθές απαντήσεις στις ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής.
Το Βραβείο Διάκρισης για την καλύτερη επίδοση στο θέμα ανάπτυξης στον Πανελλήνιο Μαθητικό Οικονομικό Διαγωνισμό λαμβάνουν τριάντα (30)* μαθήτριες και μαθητές πό τις/τους 211) που αξιολογήθηκαν με 5/5
*Δέκα (10) μαθήτριες/ές (από τις/τους 30) διακρίθηκαν και σε ένα από τα δύο ανωτέρω βραβεία.
Από τα αποτελέσματα των βραβεύσεων προκύπτει ότι στο σύνολο των ογδόντα (80) Γυμνασίων που συμμετείχαν τελικά στο διαγωνιστικό μέρος του 1ου Πανελλήνιου Μαθητικού Οικονομικού Διαγωνισμού στην ΑΓυμνασίου για το σχολικό έτος 20222023, βραβεύτηκαν μαθήτριες/ές από συνολικά πενήντα έξι (56) Γυμνάσια.
Με μεγάλη χαρά και υπερηφάνεια σας ανακοινώνουμε ότι από το σχολείο μας διακρίθηκαν 4 μαθητές της Α΄ γυμνασίου: Αλοσκόφης Αντώνιος (Α1), Γεωργίου Νίκη (Α1), Μπάσο Ιωάννα (Α2) και Σκούφης Διονύσιος (Α3). 
Υπεύθυνη καθηγήτρια: Καλαφάτη Αθηνά
Στιγμιότυπο οθόνης 2023 05 20 112037