Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 20883/ΓΔ4/12-02-2020 (ΦΕΚ 456/τΒ’/13-02-2020) Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων «Περί εκδρομών –εκπαιδευτικών επισκέψεων μαθητών και μαθητριών Δημόσιων και Ιδιωτικών σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  εντός και εκτός της χώρας» και την Δ1α/Γ.Π.οικ. 55254/10-9-2021 ΚΥΑ (ΦΕΚ 4187/τ.Β΄/10-9-2021), σήμερα Παρασκευή 07/04/2023 και ώρα 11: 00 μ.μ. ο Σύλλογος Διδασκόντων του σχολείου άνοιξε τις προσφορές τουριστικών γραφείων που είχαν κατατεθεί στο σχολείο μας για τη μονοήμερη εκδρομή στο Σούνιο και το Λαύριο την Πέμπτη 11 Μαϊου 2023.

Τα τουριστικά γραφεία που έστειλαν προσφορά είναι τα εξής:

  1. Joy tours:  470 ευρώ ανά πούλμαν συμπεριλαμβανομένων των διοδίων και του Φ.Π.Α.
  2.  Maltzaris Group:  430 ευρώ  ανά πούλμαν συμπεριλαμβανομένων των διοδίων και του Φ.Π.Α.
  3. Moustakas tours : 480 ευρώ ανά πούλμαν συμπεριλαμβανομένων των διοδίων και του Φ.Π.Α.

και επιλέξαμε την προσφορά του τουριστικού γραφείου Maltzaris Group ως την πιο οικονομική.

.