Την Τετάρτη 15/6/2022 η εξέταση της Α Τάξης θα γίνει στις 11.30 (και όχι στις 8.15).