ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ 2021-2022

Α ΤΑΞΗ

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΕΝΟΤΗΤΕΣ 1, 2, 3, 4, 5 ΟΛΟΚΛΗΡΕΣ.    ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΟΤΗΤΑ 6 ΜΟΝΟ Η ΠΑΡΑΘΕΣΗ ΚΑΙ Η ΕΠΕΞΗΓΗΣΗ.

(ΜΠΟΥΡΤΖΑΚΗ ΑΓΓ., ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ Π., ΚΟΥΡΝΙΩΤΗΣ ΧΡ.)

ΚΕΙΜΕΝΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ

ΤΖΙΤΖΙΚΙΑ ΣΤΗΣΑΝ ΤΟ ΧΟΡΟ, ΣΕΛ. 10

ΚΑΤΩ ΣΤΗΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΣ ΤΟ ΑΛΩΝΑΚΙ, ΣΕΛ. 10-11

ΜΑΝΙΤΑΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ, ΣΕΛ. 12-15

ΤΑ ΦΑΝΤΑΣΜΑΤΑ, ΣΕΛ. 29-31

ΝΙΝΕΤ, ΣΕΛ. 45-48

ΟΙ ΠΙΤΣΙΡΙΚΟΙ, ΣΕΛ. 82-85

Ο ΔΡΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟ ΕΙΝΑΙ ΜΑΚΡΥΣ, ΣΕΛ. 144-146

(ΜΠΟΥΡΤΖΑΚΗ ΑΓ., ΚΟΥΡΝΙΩΤΗΣ ΧΡ.)

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

Ενότητα 2: Κείμενο

Ενότητα 3: Κείμενο, Κανόνες τονισμού (σελ. 24)

Ενότητα 4: Ολόκληρη

Ενότητα 5: Λεξιλόγιο, Ετυμολογικά, Γραμματική

Ενότητα 6: ολόκληρη

Ενότητα 7: Κείμενο, Ετυμολογικά, Γραμματική

Ενότητα 8: Λεξιλόγιο, Γραμματική

Ενότητα 9: Λεξιλόγιο, Γραμματική

Ενότητα 11: Κείμενο, Λεξιλόγιο, Σύνταξη

(ΚΑΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓ.)

ΒΙΟΛΟΓΙΑ

 • Χαρακτηριστικά των οργανισμών (σελ. 18-20)

 • Κύτταρο (σελ. 22-23)

 • Εισαγωγή στην πρόσληψη ουσιών-πέψη & φωτοσύνθεση (σελ. 38-39)

 • Πεπτικό σύστημα ανθρώπου (σελ. 48-50)

 • Μεταφορά και αποβολή ουσιών στα φυτά (σελ. 60-61)

 • Μεταφορά και αποβολή ουσιών στον άνθρωπο (σελ. 65-67)

 • Το αίμα (σελ. 68)

 • (ΣΩΡΡΑ Β.)

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

ΜΕΡΟΣ Α΄ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ -ΑΛΓΕΒΡΑ

§

ΤΙΤΛΟΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ ΣΕΛΙ∆ΕΣ
1.2 Πρόσθεση, αφαίρεση και πολλαπλασιασµός φυσικών αριθµών. 14-18
1.3 ∆υνάµεις φυσικών αριθµών 20-22
1.4 Ευκλείδεια διαίρεση-∆ιαιρετότητα 25-26
1.5

Χαρακτήρες διαιρετότητας-ΜΚ∆-ΕΚΠ- Ανάλυση αριθµού σε γινόµενο πρώτων παραγόντων

27-32
2.2 Ισοδύναµα κλάσµατα 38-40
2.3 Σύγκριση κλασµάτων 41-43
2.4 Πρόσθεση και αφαίρεση κλασµάτων 44-47
2.5 Πολλαπλασιασµός κλασµάτων 48-49
2.6 ∆ιαίρεση κλασµάτων 50-51
5.1 Ποσοστά 80-81
7.1 Θετικοί αρνητικοί αριθµοί (ρητοί)-Η ευθεία

των ρητών-τετµηµένη σηµείου

114-117
7.2 Απόλυτη τιµή ρητού-Αντίθετοι ρητοί- Σύγκριση ρητών. 118-121
7.3 Πρόσθεση ρητών 122-125
7.4 Αφαίρεση ρητών 126-128

ΜΕΡΟΣ Β΄ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ

1.5 Μέτρηση σύγκριση και ισότητα γωνιών- Διχοτόμος γωνίας 165-168
1.6 Είδη γωνιών-Κάθετες ευθείες 169-172
1.7 Εφεξής και διαδοχικές γωνίες-Άθροισµα γωνιών 173-175
1.8 Παραπληρωµατικές και συµπληρωµατικές γωνίες Κατακορυφήν γωνίες 176-179
1.10 Απόσταση σηµείου από ευθεία-Απόσταση παραλλήλων 184-186

(ΚΑΡΑΦΩΤΗ Β., ΓΩΓΟΥ Β.)

ΑΓΓΛΙΚΑ

 1. Από το Student’s Book “Think Teen 1st Grade of Junior High School Προχωρημένοι”:

a ) Λεξιλόγιο : οι σελίδες 2, 3, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,16, 17,18, 20, 21, 22, 23,

25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 και 41.

( δηλαδή τα UNITS 1, 2 και 3 ).

Επίσης, μέσα στην ύλη σας, θα έχετε τις παρακάτω λέξεις :

recycle (ανακυκλώνω – ανακύκλωση), reuse (επαναχρησιμοποιώ – επαναχρησιμοποίηση ), flushing toilet ή toilet flush (καζανάκι), campaign (εκστρατεία, π.χ. anti-smoking campaign: αντικαπνιστική εκστρατεία ), waste (σπαταλώ – σπατάλη), spotlight (φωτίζω, φέρνω στο προσκήνιο), reduce (μειώνω), wastewater (λύματα, δηλαδή τα απόνερα, τα ακάθαρτα υγρά που περιέχουν τα υπολείμματα μίας ανθρώπινης δραστηριότητας , π.χ. το νερό που πλένουμε τα πιάτα και υπάρχει απορρυπαντικό κλπ.), cooking oil (μαγειρικό λάδι), develop (αναπτύσσω), material (υλικό), inspire (εμπνέω), pollution (μόλυνση), increase (αυξάνω – αύξηση), rubbish (σκουπίδια).

b) Γραμματική :

UNIT 1 : – Verbs “ Be” & “Have got

Πληθυντικός Αριθμός Ουσιαστικών

There isThere are (Υπάρχει – Υπάρχουν)

UNIT 2 : – Present Simple Present Continuous Επιρρήματα συχνότητας

Stative and Action Verbs

Wh- Questions ( ερωτήσεις οι οποίες ξεκινούν με ερωτηματικές λέξεις

όπως; Who , What, Where etc – δείτε και στη σελίδα

162 του student’s book)

UNIT 3 : – Nouns and Quantifiers ( Μετρήσιμα και μη Μετρήσιμα Ουσιαστικά –

ποσοτικές λέξεις και προσδιορισμοί όπως : a lot of,

a little, a few, much , many how much etc.)

Modal Verbs : must – mustn’t – have to – don’t have to – may – might

Suggestions – Pieces of Advice

(Προτάσεις -Συμβουλές) : should – shouldn’t / Why don’t you… /

A very good idea is to …… / You could…. /

Imperative (Προστακτική)

– Comparisons (Θετικός – Συγκριτικός – Υπερθετικός Βαθμός Επιθέτων)

 1. Aπό το Workbook της ίδιας σειράς¨ οι σελίδες 2 έως και 41.

(ΚΑΨΗ ΕΥΓ.)

ΦΥΣΙΚΗ

Φύλλο Εργασίας 1: Μετρήσεις μήκους-Η μέση τιμή

Φύλλο Εργασίας 3: Μετρήσεις μάζας-Τα διαγράμματα

Φύλλο Εργασίας 4: Μετρήσεις θερμοκρασίας-Η βαθμονόμηση

Φύλλο Εργασίας 5: Από τη θερμότητα στη θερμοκρασία-Θερμική Ισορροπία

(Μετρήσεις μήκους-Μέση τιμή
Κάθε ποσότητα στη φύση που μπορεί να μετρηθεί ονομάζεται φυσικό μέγεθος. Η
μέτρηση του μεγέθους γίνεται με σύγκρισή του με ένα ομοειδές μέγεθος, που
ονομάζεται μονάδα μέτρησης.
Όργανα που μπορούμε να μετρήσουμε το μήκος είναι ο χάρακας, η μετροταινία, το
πτυσσόμενο μέτρο.
Η μονάδα μέτρησης του μήκους είναι το μέτρο (m).
Πολλαπλάσια ή υποπολλαπλάσια του μέτρου είναι:
Χιλιόμετρο: 1 Km=1000m
Εκατοστόμετρο: 1cm=1/100m
Χιλιοστόμετρο: 1mm=1/1000m

Υπολογισμός μήκους-μέση τιμή
Για να υπολογίσουμε το μήκος ενός αντικειμένου, πχ ενός τραπεζιού, μπορούμε
απλά να χρησιμοποιήσουμε μια μετροταινία και να καταγράψουμε την τιμή που
βρήκαμε. Όμως, επειδή πάντα μπορεί να υπάρχουν σφάλματα στη μέτρηση, θα
μετρήσουμε το μήκος του τραπεζιού πολλές φορές και θα υπολογίσουμε τη μέση
τιμή. Ο υπολογισμός της μέσης τιμής είναι χρήσιμος, γιατί όσο περισσότερες
μετρήσεις έχουμε, τόσο πιο κοντά πλησιάζουμε στην πραγματική τιμή.

Σφάλματα κατά τη μέτρηση
Τα σφάλματα που μπορούμε να κάνουμε κατά τη μέτρηση του μήκους ενός
αντικειμένου είναι:
-να τοποθετήσουμε το “0” της μετροταινίας πριν ή μετά την αρχή του αντικειμένου
-να έχουμε τοποθετήσει άλλα αντικείμενα κάτω από τη μετροταινία
-να τοποθετήσουμε τη μετροταινία διαγώνια
-η μετροταινία να έχει κάνει στροφή
Ακόμα και αν δεν έχουμε κάνει σφάλματα στην τοποθέτηση της μετροταινίας,
μπορούμε να κάνουμε σφάλμα κατά την ανάγνωση της ένδειξης, δηλαδή να μη
διαβάσουμε σωστά την ένδειξη της μετροταινίας.

Παράδειγμα υπολογισμού μήκους αντικειμένου:
1. Έστω ότι διαθέτουμε μια μετροταινία και θέλουμε να μετρήσουμε το μήκος ενός
τραπεζιού. Για να πάρουμε πιο ακριβές αποτέλεσμα, επιλέγουμε να κάνουμε δέκα
μετρήσεις. Παίρνουμε τις ακόλουθες τιμές:
118,8cm, 119cm, 119.2cm, 120cm, 118cm, 118.5cm, 120cm, 119.5cm, 119.5cm και120cm.
Προσθέτουμε όλες τις τιμές, και το άθροισμα που βρίσκουμε το διαιρούμε δια τον
αριθμό των τιμών, δηλαδή το 10:
118.8+119+119.2+120+118+118.5+120+119.5+119.5+120=1192.5
1192.5:10=119.25
Επομένως το μήκος του τραπεζιού είναι 119,25 εκατοστά(cm)
2. Μια ομάδα4 μαθητών αποφασίζει να μετρήσει το μήκος του βιβλίου φυσικής.
Χρησιμοποιώντας τη μετροταινία οι τέσσερις μαθητές παίρνουν τις παρακάτω τιμές:
29,8cm, 30.5cm, 29.5cm, 30.2cm.
Οι μαθητές προσθέτουν τις τιμές που βρήκαν:
29.8+30.5+29.5+30.2=120
και διαιρούν το άθροισμα με τον αριθμό των μετρήσεων, δηλαδή4:
120:4=30
Επομένως το μήκος του βιβλίου είναι30 εκατοστά(cm)

Μετρήσεις μάζας-Διαγράμματα
Μάζα είναι το φυσικό μέγεθος που χρησιμοποιείται για να μας δείξει την ποσότητα
ύλης που περιέχει ένα σώμα. Μονάδα μέτρησης της μάζας είναι το κιλό (kg), το
γραμμάριο(gr) και ο τόνος (tn), όπου:
1 tn=1000 kg
1 kg = 1000 gr ή 1 gr=1/1000 kg.

Σχέση μάζας-κίνησης: όσο μεγαλύτερη μάζα έχει ένα σώμα τόσο δυσκολότερο είναι
να τεθεί σε κίνηση ή να σταματήσει να κινείται.

Διαφορές μάζας-βάρους:
Μονάδα μέτρησης της μάζας είναι το χιλιόγραμμο(kg) ενώ μονάδα μέτρησης βάρους
είναι το Newton (Ν). (Το βάρος είναι δύναμη, γι’ αυτό η μονάδα μέτρησης και του βάρους
και της δύναμης είναι το Newton).
Όργανο μέτρησης της μάζας είναι η ζυγαριά, ενώ του βάρους το δυναμόμετρο.
Η μάζα ενός σώματος είναι σταθερή και δεν εξαρτάται από το πού βρίσκεται το
σώμα, ενώ το βάρος ενός σώματος δεν είναι παντού το ίδιο, πχ το βάρος ενός
ανθρώπου στη σελήνη είναι έξι φορές μικρότερο από το βάρος του στη γη.

Για τα κεφάλαια 4, 5 (Μέτρηση θερμοκρασίας, Από τη θερμότητα στη
θερμοκρασία-Θερμική ισορροπία) η ύλη είναι αυτά που είχαμε πει για το
διαγώνισμα:
Κεφάλαιο 4:
Θερμοκρασία: είναι το φυσικό μέγεθος που μας δείχνει πόσο θερμό ή πόσο
ψυχρό είναι ένα σώμα.
Μονάδα μέτρησης της θερμοκρασίας είναι ο βαθμός Κελσίου (οC).
Όργανο μέτρησης της θερμοκρασίας είναι το θερμόμετρο.
Γνωρίζουμε ότι στους 0ο C το νερό συνυπάρχει σε στερεή και υγρή
κατάσταση (πάγος και υγρό νερό αντίστοιχα). Ο πάγος λιώνει όταν η
θερμοκρασία ανεβαίνει και το υγρό νερό στερεοποιείται όταν η θερμοκρασία
κατεβαίνει.
Στους 100οC το νερό συνυπάρχει σε υγρή και αέρια μορφή (υγρό νερό και
υδρατμοί αντίστοιχα). Το νερό βράζει όταν η θερμοκρασία ανεβαίνει και οι
υδρατμοί υγροποιούνται όταν η θερμοκρασία κατεβαίνει.

Κεφάλαιο 5:
Τη θεωρία στη σελ. 19 μέσα στο πλαίσιο. Επίσης:
Θερμική ισορροπία: όταν δύο σώματα είναι σε θερμική επαφή, η θερμότητα
μεταφέρεται από το θερμότερο σώμα (το οποίο ψύχεται) και πηγαίνει στο
ψυχρότερο (το οποίο θερμαίνεται) μέχρι να αποκτήσουν ίσες θερμοκρασίες.
Τότε λέμε ότι τα σώματα βρίσκονται σε θερμική ισορροπία ή σε κατάσταση
θερμικής ισορροπίας.
Θερμοκρασία και μικρόκοσμος: όσο αυξάνεται η θερμοκρασία ενός
σώματος, τα σωματίδιά του κινούνται εντονότερα (αυξάνεται η κινητική
τους ενέργεια), επομένως αυξάνεται η θερμική ενέργεια του σώματος. Όσο
μειώνεται η θερμοκρασία του, τα σωματίδια κινούνται πιο αργά (μειώνεται
η κινητική τους ενέργεια), επομένως μειώνεται η θερμική ενέργεια του
σώματος. Προσέξτε ότι μιλάμε για κινητική ενέργεια σωματιδίων και για
θερμική ενέργεια σώματος (που αποτελείται από σωματίδια).

Παραδείγματα θερμικής ισορροπίας στην καθημερινή ζωή:
-ένα παγάκι που λιώνει σε ένα αναψυκτικό ενώ το αναψυκτικό κρυώνει
περισσότερο μέχρι να αποκτήσουν την ίδια θερμοκρασία
-ένα κουτάλι που βάζουμε σε καυτή σούπα θερμαίνεται και αποκτά τη
θερμοκρασία της σούπας
-το χέρι μας που ακουμπάει το μεταλλικό πόμολο μιας πόρτας ψύχεται ενώ
το πόμολο θερμαίνεται μέχρι να αποκτήσουν την ίδια θερμοκρασία

Θα πρέπει να μπορείτε να φτιάξετε ένα διάγραμμα θερμοκρασίας-χρόνου
όπως αυτό στη σελ. 21 όταν σας δίνονται οι αντίστοιχες τιμές. Σε ένα τέτοιο
διάγραμμα θα σας ζητηθεί σε πόσο χρόνο τα σώματα φτάνουν σε κατάσταση
θερμικής ισορροπίας και τι θερμοκρασία έχουν τότε

(ΒΑΡΔΑΚΗ Β.)

 

ΟΜΗΡΟΥ ΟΔΥΣΣΕΙΑ

ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΡΑΨΩΔΙΑ, ΣΤΙΧΟΙ
1η α, 1-25
2η α, 26-108
5η α, 361-497
11η ζ, 139-259
22η π, 185-336
26η χ, 1-446
(ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ Π.)

ΙΣΤΟΡΙΑ

 1. σελ. 23-25: ΜΙΝΩΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
 2. σελ. 29-31: ΜΥΚΗΝΑΪΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ
 3. σελ. 43-44: ΑΠΟΙΚΙΑΚΗ ΕΞΑΠΛΩΣΗ
 4. σελ. 45-46: μόνο ΤΟ ΠΟΛΙΤΕΥΜΑ
 5. σελ. 48: ΣΠΑΡΤΗ
 6. σελ. 50: ΑΘΗΝΑ: ΑΠΟ ΤΗ ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΣΤΗΝ ΑΡΙΣΤΟΚΡΑΤΙΑ
 7. σελ. 52-53: μόνο ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΤΟΥ ΣΟΛΩΝΑ/ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΤΟΥ ΚΛΕΙΣΘΕΝΗ
 8. σελ. 57-62: μόνο τα βασικά γεγονότα/μάχες-ναυμαχίες/ χρονολογίες/ πρωταγωνιστές των ελληνοπερσκών πολέμων
 9. σελ. 65: μόνο ΤΑ ΜΕΡΗ ΚΑΙ ΟΙ ΡΥΘΜΟΙ ΤΩΝ ΝΑΩΝ
 10. σελ. 69: μόνο ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΜΑΧΙΑΣ
 11. σελ.71-72: μόνο ΤΟ ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΚΛΗ
 12. σελ. 73-74: μόνο ΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ
 13. σελ.75: ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ, ΜΕΤΟΙΚΟΙ, ΔΟΥΛΟΙ
 14. σελ.83: ΑΙΤΙΑ ΚΑΙ ΑΦΟΡΜΕΣ ΤΟΥ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΑΚΟΥ ΠΟΛΕΜΟΥ
 15. (ΑΤΖΑΜΠΟΥ ΕΛ.)

 

Β ΤΑΞΗ

ΙΣΤΟΡΙΑ 

 • Από τη Ρώμη στη Νέα Ρώμη
 • Ο Ιουστινιανός και το έργο του
 • Ο Ηράκλειος και η δυναστεία του
 • Η διαμόρφωση της μεσαιωνικής ελληνικής βυζαντινής αυτοκρατορίας
 • Η μεταβατική εποχή: οι έριδες για τη λατρεία των εικόνων
 • Η βασιλεία του Μιχαήλ Γ΄ και η αυγή της νέας εποχής
 • Η διάδοση του χριστιανισμού σε Μοραβούς και Βούλγαρους
 • Η βυζαντινή εποποιΐα: επικοί αγώνες και επέκταση της αυτοκρατορίας
 • Η ίδρυση, η εξέλιξη και ο εκχριστιανισμός του Ρωσικού κράτους
 • Η κρίση και οι απώλειες της αυτοκρατορίας κατά τον 11ο αιώνα
 • Οι Κομνηνοί και η μερική αναδιοργάνωση της αυτοκρατορίας
 • Η ενετική οικονομική διείσδυση και το σχίσμα των Εκκλησιών
 • Οι σταυροφορίες και η πρώτη άλωση της Πόλης
 • Η περίοδος της λατινοκρατίας και τα ελληνικά κράτη
 • Εξάπλωση των Τούρκων και τελευταίες προσπάθειες για την ανάσχεσή τους
 • Η Άλωση της Πόλης
 • Ο Καρλομάγνος και η εποχή του
 • Οι ανακαλύψεις
 • Αναγέννηση και Ανθρωπισμός
 • Ο Ελληνισμός υπό βενετική και οθωμανική κυριαρχία

(ΚΑΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓ.)

ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 

Από το βιβλίο της Β΄ Γυμνασίου

ΕΝΟΤΗΤΑ 2η : Α. ΚΕΙΜΕΝΟ, Β2 , Γ

ΕΝΟΤΗΤΑ 3η: Α. ΚΕΙΜΕΝΟ, Β2, Γ1

ΕΝΟΤΗΤΑ 4η: Α. ΚΕΙΜΕΝΟ, Β2, Γ

ΕΝΟΤΗΤΑ 5η: Α. ΚΕΙΜΕΝΟ,Β2, Γ1

ΕΝΟΤΗΤΑ 6η: Α. ΚΕΙΜΕΝΟ, Β2, Γ1

ΕΝΟΤΗΤΑ 8η: Γ2

Από το βιβλίο της Α΄Γυμνασίου:

ΕΝΟΤΗΤΑ 11η: Γ

ΕΝΟΤΗΤΑ 12η: Γ1

ΕΝΟΤΗΤΑ 13η: Γ1, Γ2

ΕΝΟΤΗΤΑ 14η: Γ

ΕΝΟΤΗΤΑ 15η : Γ

ΕΝΟΤΗΤΗΤΑ 16η : Γ1

ΕΝΟΤΗΤΑ 17η : Γ1, Γ2

ΙΛΙΑΔΑ

ΡΑΨΩΔΙΕΣ:

Α:  στίχοι 1-306

Γ:  στίχοι 121-244

Ζ: στίχοι 369-529

Π: στίχοι 684-867

ΑΓΓΛΙΚΑ

 1. Από το Student’s Book “Think Teen 2nd Grade of Junior High School Προχωρημένοι”:

a ) Λεξιλόγιο : οι σελίδες 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,16, 17,19, 20, 21, 22,

25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 και 38.

( δηλαδή τα UNITS 1 και 2 – lessons 1, 2, 3, 4 & 5 ).

b) Γραμματική :

UNIT 1 : – Present Simple Present ContinuousStative and Action Verbs

– Comparisons (Θετικός – Συγκριτικός – Υπερθετικός Βαθμός Επιθέτων)

UNIT 2 : – Past Simple

– Used to + Infinitive Past Continuous – Present Perfect Simple

Aπό το Workbook της ίδιας σειράς οι σελίδες 6 έως και 31.

(ΚΑΨΗ ΕΥΓ.)

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

ΕΝΟΤΗΤΕΣ: 1, 2, 3, 4, 5, 6.

(ΛΕΟΝΑΡΔΟΠΟΥΛΟΣ Γ., ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ Π.)

ΚΕΙΜΕΝΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΙΑΣ

Η Άννα του Κλήδονα

Να ΄ασαι καλά δάσκαλε

Στην εκκλησία

Όταν πρωτοκατέβηκα στη Σμύρνη

Ένας αριθμός

Γιατί;

Στην εποχή του τσιμέντου και της πολυκατοικίας

Γραφείον ευρέσεως εργασίας

(ΛΕΟΝΑΡΔΟΠΟΥΛΟΣ Γ., ΚΟΥΡΝΙΩΤΗΣ ΧΡ.)

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

ΜΕΡΟΣ Α΄

Κεφ. 1ο: ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ – ΑΝΙΣΩΣΕΙΣ

1.1.Η έννοια της μεταβλητής Αλγεβρικές παραστάσεις

1.2.Εξισώσεις α’ βαθμού

1.4 Επίλυση προβλημάτων με τη χρήση εξισώσεων

Κεφ. 2ο: ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ

2.1. Τετραγωνική ρίζα θετικού αριθμοΊ

2.2. Άρρητοι αριθμοί Πραγματικοί αριθμοί

2.3. Προβλήματα

Κεφ. 3ο: ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ

3.1. Η έννοια της συνάρτησης

3.2. Καρτεσιανές συντεταγμένες Γραφική παράσταση συνάρτησης (χωρίς τις εφαρμογές 2 και 3).

3.3. Η συνάρτηση yαx

3.4. Η συνάρτηση y α x β (χωρίς τις υποπαραγράφους: «Η εξίσωση της μορφής  «α x βy γ » και «Σημεία τομής της ευθείας α x βy γ με τους άξονες»).

3.6. Η συνάρτηση y α Η υπερβολή

ΜΕΡΟΣ Β΄

Κεφ. 1ο: ΕΜΒΑΔΑ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΣΧΗΜΑΤΩΝ ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ ΘΕΩΡΗΜΑ

1.2. Μονάδες μέτρησης επιφανειών

1.3. Εμβαδά επίπεδων σχημάτων

1.4. Πυθαγόρειο θεώρημα

Κεφ. 2ο: ΤΡΙΓΩΝΟΜΕΤΡΙΑ – ΔΙΑΝΥΣΜΑΤΑ

2.1. Εφαπτομένη οξείας γωνίας

2.2. Ημίτονο και συνημίτονο οξείας γωνίας (χωρίς την παρατήρηση β της σελίδας 143).

Κεφ. 3ο: ΜΕΤΡΗΣΗ ΚΥΚΛΟΥ

3.1. Εγγεγραμμένες γωνίες

3.2. Κανονικά πολύγωνα

3.3. Μήκος κύκλου

3.5 Εμβαδόν κυκλικού δίσκου

(ΓΩΓΟΥ Β.)

ΒΙΟΛΟΓΙΑ

 • Ομοιόσταση (σελ. 74-75)

 • Ασθένειες (σελ. 78-82)

 • Αμυντικοί μηχανισμοί του ανθρώπου (σελ. 84-87)

 • (ΣΩΡΡΑ Β.)

ΦΥΣΙΚΗ

thumbnail IMG aff346bb37a305bb8fdd5bf7f06741a4 V

(ΣΩΡΡΑ Β.)

 

Γ ΤΑΞΗ

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

1η Ενότητα: Β, Β1, Β2,

2η Ενότητα: Ολόκληρη

3η Ενότητα: Β, Β1, Β2, Β3, Δ, Ε

4η Ενότητα: Β1, Β2, Β3, Β4, Δ

5η Ενότητα: Β, Β1, Β2, Δ, Ε

6η Ενότητα: Β1, Β2,

7η Ενότητα: Β1, Β2

ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ

 • Το γεφύρι της Άρτας
 • Ερωτόκριτος του Β. Κορνάρου
 • Ελεύθεροι πολιορκημένοι του Δ. Σολωμού
 • Στα 200 πΧ του Κ. Καβάφη
 • Τα ζα του Στρ. Μυριβήλη
 • Τα δώρα του Μ. Σαχτούρη
 • Κι έχουμε πόλεμο του Κ. Ταχτσή

ΦΥΣΙΚΗ

 • 1.1/1.2/1.3/1.4/1.5 σελ. 11-24
 • 2.1/2.2/2.3 σελ. 35-46 (έως «….η εικονιζόμενη στην εικόνα 2.28»)
 • 2.5 σελ. 52-56
 • 3.1 σελ 65-66 (έως «….από την ηλεκτρική ενέργεια»)
 • 3.3 σελ 73-76 (έως «….ασκεί δύναμη στον αγωγό»)
 • 3.6 σελ 79-81

ΚΛΕΙΔΗΣ Γ.

ΑΓΓΛΙΚΑ

 1. Από το Student’s Book “Think Teen 2nd Grade of Junior High School Προχωρημένοι”:

a ) Λεξιλόγιο : οι σελίδες 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43,

44, 45 και 46.

( δηλαδή το UNIT 2 – lessons 4 , 5 & 6 ).

b) Γραμματική :

UNIT 2 : – Past Simple

– Used to + Infinitive Past Continuous – Present Perfect Simple

Past Perfect Simple

 1. Aπό το Workbook της ίδιας σειράς ( “Think Teen 2nd Grade of Junior High

School – Προχωρημένοι” ) οι σελίδες 22 έως και 35.

  1. Από το Student’s Book “Think Teen 3rd Grade of Junior High School :

a ) Λεξιλόγιο : οι σελίδες 2, 3, 4, 5, 7, 8 (task 3 ), 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 (task 4 ),

17, 18, 19 (exercise 4), 21, 23 (activity A) και

24 (activity D)

b) Γραμματική :

UNIT 1 : – Present Simple Present Continuous – Past Simple – Past Continuous

UNIT 2 : – Present Perfect Simple

 1. Aπό το Workbook της ίδιας σειράς

( “Think Teen 3rd Grade of Junior High School ) οι σελίδες 2 έως και 24.

(ΚΑΨΗ ΕΥΓ.)

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ ΤΑΞΗ

(ΚΑΡΑΦΩΤΗ Β.)

ΙΣΤΟΡΙΑ

ΕΝΟΤΗΤΕΣ

1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 28, 29, 30, 31, 32, 33.

(ΛΕΟΝΑΡΔΟΠΟΥΛΟΣ Γ.)

ΕΥΡΙΠΙΔΗ ΕΛΕΝΗ

Πρόλογος: 2η σκηνή, στίχοι 83-191

Α΄ επεισόδιο: στίχοι 437-575

Δ΄ επεισόδιο στίχοι: 1500-1592

Έξοδος: στίχοι 1653-1870

(ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ Π.)

ΑΡΧΑΙΑ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ

Ενότητα 1: Α ( Κείμενο: σελ 8 έως 10)

Ενότητα 2 : Α (Κείμενο: σελ. 14 έως 16) Γ1 (Παραθετικά επιθέτων και επιρρημάτων: σελ.17 έως 20)

Ενότητα 4 : Α (Κείμενο: σελ. 30 έως 32)

Ενότητα 6 : Α (Κείμενο: σελ 44 έως 46) Γ (Γραμματική: 1. Αόριστος β΄ ενεργητικής και μέσης φωνής σελ. 48 έως 50 και 2. Η κλίση των ουσιαστικών ἡ γυνή και ὁ / ἡ παῖς σελ..50)

Ενότητα 8 : Α (Κείμενο: σελ. 60 έως 62) Γ1 (Ι. Παθητικοί χρόνοι : 1. Α΄ Παθητικός Μέλλοντας, 2. Α΄ Παθητικός Αόριστος: σελ 65 -65)

Ενότητα 9: Γ ( Δευτερεύουσες ονοματικές προτάσεις : σελ. 76 έως 78)

Ενότητα 10: Γ (Δευτερεύουσες επιρρηματικές προτάσεις: σελ. 83-84)

Ενότητα 11: Γ (Δευτερεύουσες επιρρηματικές προτάσεις: σελ. 89-90)

ομόρριζα και παράγωγες λέξεις απλές και σύνθετες από τα κείμενα των ενοτήτων 2, 4, 6 ,8

(ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ Π.)

ΒΙΟΛΟΓΙΑ

 • Ευκαρυωτικό κύτταρο (σελ. 22-23)

 • Προκαρυωτικό κύτταρο (σελ. 24)

 • Τροφικές σχέσεις, ροή ενέργειας, τροφικές αλυσίδες, τροφικές πυραμίδες (σελ. 43-46)

 • Το γενετικό υλικό οργανώνεται σε χρωμοσώματα (σελ. 96-97)

 • Ροή του γενετικού υλικού (σελ. 99-101)

 • (ΣΩΡΡΑ Β.)

 

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση