Την Πέμπτη 14/4/2022 οι εκπαιδευτικοί του σχολείου μας επιμορφώθηκαν από τον Συντονιστή Εκπ/κού Έργου παιδαγωγικής ευθύνης κο Μποζίνη Νικόλαο με  θέμα: “Η αποδοχή του μαθητή και η αντιμετώπιση προβλημάτων που προκύπτουν στη διδασκαλία”.