ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΓΙΑ ΜΟΝΟΗΜΕΡΗ ΕΚΠ/ΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ (ΝΑΥΠΛΙΟ, 5/5/2022)

Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 20883/ΓΔ4/12-02-2020 (ΦΕΚ 456/τΒ’/13-02-2020) ΥΠΑΙΘ «Περί εκδρομών –εκπαιδευτικών επισκέψεων μαθητών και μαθητριών Δημόσιων και Ιδιωτικών σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  εντός και εκτός της χώρας» και την Δ1α/Γ.Π.οικ. 55254/10-9-2021 ΚΥΑ (ΦΕΚ 4187/τ.Β΄/10-9-2021), σήμερα Δευτέρα 11/04/2022 και ώρα 12:30 συνήλθε στο γραφείο της Δ/νσης της σχολικής μονάδας η Επιτροπή Αξιολόγησης Προσφορών τουριστικών γραφείων για την μονοήμερη εκπαιδευτική επίσκεψη της Ά, Β και Γ τάξης του σχολείου στο Ναύπλιο στις 5/5/2022. Η Επιτροπή αποτελούνταν από τους: 1) Υποδ/ντρια Καμαρινοπούλου Αγγελική (Πρόεδρος) 2) Καψή Ευγενία και Τούντα Δήμητρα (συνοδοί καθηγήτριες) 3) Ζαλοκώστα Βάγια και Κόρδα Ανθούλα (εκπρόσωποι του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων) 4) Ξυδιά Βασιλική και Βερβερίδου Τριανταφυλλιά (εκπρόσωποι του 15μελούς Μαθητικού Συμβουλίου).  

Η Επιτροπή άνοιξε τις προσφορές που είχαν κατατεθεί στο σχολείο:

  • MALTZARIS GROUP: 4 πούλμαν με 439 ευρώ για κάθε πούλμαν, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και των διοδίων Εθνικής οδού (10,20 ευρώ ανά μαθητή)
  • MOUSTAKAS TOURS: 14 ευρώ ανά μαθητή, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και των διοδίων της Εθνικής οδού
  • JOY TOURS: 4 πούλμαν με 500 ευρώ για κάθε πούλμαν, συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ και των διοδίων Εθνικής οδού (11,70 ευρώ ανά μαθητή)

και επέλεξε την προσφορά του ταξιδιωτικού γραφείου MALTZARIS GROUP , που ήταν η οικονομικότερη.

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση