ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΣΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΚΟΛΙΕΣ

Την Πέμπτη 31/3/2022 και την Τρίτη 24/5/2022 οι εκπαιδευτικοί του σχολείου μας παρακολούθησαν ενδοσχολική διαδικτυακή επιμόρφωση σε θέματα διαχείρισης και αξιολόγησης μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες από την Συντονίστρια Εκπ/κού Έργου Ειδικής Αγωγής του 3ου ΠΕΚΕΣ Αττικής κα Δερέκα Μαρία.  

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση