ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΓΙΑ ΤΡΙΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ&ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Δ/ΝΣΗ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ :  4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΩΝ

Δ/νση              : ΠΙΤΤΑΚΟΥ ΚΑΙ ΠΥΘΑΓΟΡΑ, ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ

Τηλέφωνο      : 2102487898

Email:mail@4gym-an-liosion. att.sch.gr

Πληρ.            : ΚΑΨΗ ΕΥΓ., ΛΙΠΑΡΟΥ Β.                

Ημερομηνία, 15/3/2022           Αρ. Πρωτ. 76

ΠΡΟΣ:ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

Θέμα: «Προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος για εκπαιδευτική εκδρομή – μετακίνηση»

Λαμβάνοντας υπόψη την υπ’ αριθμ. 20883/ΓΔ4/12-02-2020 (ΦΕΚ 456/τΒ’/13-02-2020)Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων «Περί εκδρομών –εκπαιδευτικών επισκέψεων μαθητών και μαθητριών Δημόσιων και Ιδιωτικών σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης  εντός και εκτός της χώρας» και την Δ1α/Γ.Π.οικ. 55254/10-9-2021 ΚΥΑ (ΦΕΚ 4187/τ.Β΄/10-9-2021), σας γνωρίζουμε ότι το σχολείο μας προγραμματίζει εκπαιδευτική εκδρομή – μετακίνηση με τα εξής χαρακτηριστικά:

1. ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΣ
2. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ  7/4/2022  ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ 9/4/2022
3. ΩΡΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ 6:15 π. μ. ΩΡΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ 21:00  μ.μ.
4. ΤΑΞΗ/ΕΙΣ Γ

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ
ΜΑΘΗΤΕΣ 44
ΣΥΝΟΔΟΙ 3
ΣΥΝΟΛΟ 47
5. ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟ/Α ΜΕΣΟ/Α-ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΟΥΛΜΑΝ, ΠΛΟΙΟ
6. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΟΣ (μονόκλινα, τρίκλινα, κλπ.) ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ( μονόκλινα, τρίκλινα, τετράκλινα),  

5 ΑΣΤΕΡΩΝ ΜΕ ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ

7. ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ (παρακολούθηση εκδηλώσεων,
επίσκεψη χώρων κτλ.)
– παρουσία συνοδού από το ταξιδιωτικό γραφείο καθ όλη τη διάρκεια της εκδρομής.

– ασφάλεια  ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης που να  καλύπτει έκτακτα περιστατικά  για COVID-19

8. ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ 1η ΗΜΕΡΑ:  Αναχώρηση  από το σχολείο στις  06.15,  άφιξη  στην  Κυλλήνη στις  11.30  και  αναχώρηση  για Ζάκυνθο  στις  12.00.   Άφιξη  στη  Ζάκυνθο στις  14.00  και  τακτοποίηση  στο  ξενοδοχείο.   Στις  15.00  μεταφορά  στην πόλη   και γεύμα.  Επίσκεψη  στον  Λόφο  του Στράνη  και την  Μπόχαλη.  Επιστροφή  στο  ξενοδοχείο στις  19.00.  Δείπνο,  ξεκούραση  και το  βράδυ  έξοδος.

 

ΗΜΕΡΑ   Πρωινό  γεύμα  έως τις  9:00   και   αναχώρηση για  την  πόλη  της  Ζακύνθου: επίσκεψη στο  Μουσείο Σολωμού και επιφανών Ζακυνθίων   και στο  Μεταβυζαντινό  Μουσείο της Επτανησιακής  και Κρητικής  Σχολής.   Στις  12: 00  αναχώρηση  για το  γύρο του  νησιού ( Ελευθερώτρια, Αναφωνήτρια,  Ναυάγιο, Βολίμες, Άγιος Νικόλαος, Αλυκές, Καταστάρι). Γεύμα στη  διαδρομή.  Επιστροφή γύρω  στις  19:00 στο ξενοδοχείο.  Ξεκούραση, δείπνο, βραδινή έξοδος .

ΗΜΕΡΑ : Πρόγευμα και ετοιμασία  αποσκευών  έως  τις  10:30.  Αναχώρηση για  την πόλη της  Ζακύνθου (επίσκεψη  στον  Άγιο Διονύσιο). Ελεύθερη περιήγηση  στην πόλη  της  Ζακύνθου και ελαφρύ φαγητό.  Επιβίβαση  στο  πλοίο για Κυλλήνη στις  14:30.  Άφιξη  στο χώρο του σχολείου στις  21:00

Άφιξη 21:00μ.μ. και μεταφορά στο σχολείο μας.

  ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ, ΩΡΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 23/3/2022  11:00 π.μ. ΣΤΟ ΓΡΑΦΕΙΟ Δ/ΝΣΗΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
10. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ ΑΝΟΙΓΜΑΤΟΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

23/3/2022     11:45 π.μ.

Προσκαλούμε τα Τουριστικά Πρακτορεία που πληρούν τις νόμιμες προδιαγραφές να καταθέσουν στο Γραφείο της Διεύθυνσης του Σχολείου σφραγισμένη προσφορά  που θα περιλαμβάνει τα εξής:

  1. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 του τουριστικού γραφείου ότι διαθέτει βεβαίωση Συνδρομής Νομίμων Προϋποθέσεων για τη Λειτουργία του καθώς και Ειδικό Σήμα Λειτουργίας αναφέροντας τον αριθμό του, το οποίο βρίσκεται σε ισχύ, και το οποίο είναι αναρτημένο σε εμφανές σημείο.
  2. Ασφάλιση Ευθύνης Διοργανωτή σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
  3. Πρόσθετη ασφάλιση μαθητών και συνοδών, που καλύπτει τα έξοδα σε περίπτωση ατυχήματος ή ασθένειας.
  4. Τελική συνολική τιμή συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ  του οργανωμένου ταξιδιού  αλλά και επιβάρυνση ανά μαθητή/τρια. Επίσης επιθυμούμε ρητά την επιστροφή των χρημάτων σε μαθητή / μαθήτρια στην περίπτωση που για αποδεδειγμένους λόγους, που αποδεικνύονται εγγράφως από τους καθ’ ύλην αρμόδιους φορείς,  ανωτέρας βίας ή αιφνίδιας ασθένειας, ματαιωθεί η συμμετοχή του/της.
  5. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 του τουριστικού γραφείου στην οποία να αναφέρεται ότι: «τα λεωφορεία που θα χρησιμοποιηθούν κατά τις μετακινήσεις των μαθητών/τριών:
  • Βρίσκονται σε άριστη κατάσταση
  • Διαθέτουν πιστοποιητικό πρόσφατου ελέγχου ΚΤΕΟ
  • Θα έχουν ελεγχθεί τα οχήματα και οι οδηγοί από τμήμα τροχαίας πριν την προβλεπόμενη αναχώρηση».

Η Δ/ντρια

Μπουρτζάκη Αγγέλα

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση