Η ασπίδα του Αχιλλέα, Κική Κ., Β2

Αχαιός στρατιώτης με την πανοπλία του (Κουρμέντζα Μαρίνα, Α2)

Το νησί της Καλυψώς (Ξυδιά Βασιλική, Α2)

η σχεδία του Οδυσσέα (Βασιλικόπουλος Δημήτρης, Α1)