ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ – ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΙΟΥΝΙΟΥ 2016 – 2017

Α΄ΤΑΞΗ
ΠΕΜΠΤΗ 1/6 8:30 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2/6 8:30 ΦΥΣΙΚΗ
ΤΡΙΤΗ 6/6 8:30 ΙΣΤΟΡΙΑ
ΠΕΜΠΤΗ 8/6 8:30 ΓΛΩΣΣΑ & ΚΕΙΜΕΝΑ

Β΄ΤΑΞΗ
ΠΕΜΠΤΗ 1/6 10:30 ΦΥΣΙΚΗ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2/6 10:30 ΓΛΩΣΣΑ &ΚΕΙΜΕΝΑ
ΤΡΙΤΗ 6/6 10:30 ΙΣΤΟΡΙΑ
ΠΕΜΠΤΗ 8/6 12:00 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ

Γ΄ΤΑΞΗ
ΠΕΜΠΤΗ 1/6 10:30 ΙΣΤΟΡΙΑ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 2/6 10:30 ΓΛΩΣΣΑ & ΚΕΙΜΕΝΑ
ΤΡΙΤΗ 6/6 10:30 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
ΠΕΜΠΤΗ 8/6 12:00 ΦΥΣΙΚΗ

 

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
Προαγωγικές εξετάσεις Ιουνίου 2017
Ως εξεταστέα ύλη του μαθήματος ορίζεται η εξής:
ΜΕΡΟΣ Α΄ – ΑΛΓΕΒΡΑ
Κεφάλαιο 1: Οι φυσικοί αριθμοί
1.4., 1.5.
Κεφάλαιο 2: Τα κλάσματα
2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2,6.
Κεφάλαιο 5: Ποσοστά
5.1, 5.2.
Κεφάλαιο 7: Θετικοί και αρνητικοί αριθμοί
7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6, 7.8

ΜΕΡΟΣ Β΄- ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ
Κεφάλαιο 1: Βασικές γεωμετρικές έννοιες
1.6, 1.7, 1.8, 1.9
Κεφάλαιο 2: Συμμετρία
2.3, 2.6
Κεφάλαιο 3: Τρίγωνα-Παραλληλόγραμμα-Τραπέζια
3.1, 3.2

Στην εξεταστέα ύλη περιλαμβάνονται και
όλες οι αντίστοιχες ερωτήσεις και ασκήσεις που έχουν διδαχθεί.

 

Οι διδάσκοντες

Μερκούρης Αλέξανδρος
Ντούρου Ελισσάβετ
Σώρρα Βασιλική

 

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ
ΤΑΞΗ : Β’ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ  

ΜΕΡΟΣ Α’
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο : ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ -ΑΝΙΣΩΣΕΙΣ

1.2 – ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ α’ ΒΑΘΜΟΥ
1.4 – ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΕΞΙΣΩΣΕΩΝ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο : ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ :
2.1 – ΤΕΤΡΑΓΩΝΙΚΗ ΡΙΖΑ ΘΕΤΙΚΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ
2.2 – ΑΡΡΗΤΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ – ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΙ ΑΡΙΘΜΟΙ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο : ΣΥΝΑΡΤΗΣΕΙΣ :

3.3 – Η ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ y = α x
3.4 – Η ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ y = αx + β ( ΕΚΤΟΣ ΤΙΣ ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥΣ “ Η ΕΞΙΣΩΣΗ ΤΗΣ
ΜΟΡΦΗΣ αx + β y = γ “ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΑ ΤΟΜΗΣ ΤΗΣ ΕΥΘΕΙΑΣ αx + β y = γ ΜΕ ΤΟΥΣ ΑΞΟΝΕΣ ‘ )
3.5 – Η ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ y=α /x – Η ΥΠΕΡΒΟΛΗ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ο :ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ :
4.1 – ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΤΗΣ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ : ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ – ΔΕΙΓΜΑ
4.2 – ΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ
4.5 – ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ – ΔΙΑΜΕΣΟΣ ( ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ΥΠΟΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ ΜΕΣΗ ΤΙΜΗ
ΟΜΑΔΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ )
ΜΕΡΟΣ Β’
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο : ΕΜΒΑΔΑ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΣΧΗΜΑΤΩΝ ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ ΘΕΩΡΗΜΑ :

1.3 – ΕΜΒΑΔΑ ΕΠΙΠΕΔΩΝ ΣΧΗΜΑΤΩΝ
1.4 – ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟ ΘΕΩΡΗΜΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο : ΤΡΙΓΩΝΟΜΕΤΡΙΑ – ΔΙΑ ΝΥΣΜΑΤΑ :

2.1 – Η ΕΦΑΠΤΟΜΕΝΗ ΟΞΕΙΑΣ ΓΩΝΙΑΣ
2.2 – ΗΜΙΤΟΝΟ ΚΑΙ ΣΥΝΗΜΙΤΟΝΟ ΟΞΕΙΑΣ ΓΩΝΙΑΔΣ( ΧΩΡΙΣ ΤΗΝ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ β ΤΗΣ
ΣΕΛΙΔΑΣ 143)
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο :ΜΕΤΡΗΣΗ ΚΥΚΛΟΥ :
3.1 – ΕΓΓΕΓΡΑΜΜΕΝΕΣ ΓΩΝΙΕΣ
3.3 – ΜΗΚΟΣ ΚΥΚΛΟΥ
3.5 – ΕΜΒΑΔΟΝ ΚΥΚΛΙΚΟΥ ΔΙΣΚΟΥ
Η διδάσκουσα

Καραφώτη Β.

 

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

ΤΑΞΗ : Γ ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ.

Α’ ΜΕΡΟΣ – ΑΛΓΕΒΡΑ
1.2
Α. Αλγεβρικές παραστάσεις – Μονώνυμα
Β. Πράξεις με μονώνυμα
1.3 Πολυώνυμα – Πρόσθεση και Αφαίρεση πολυωνύμων
1.4 Πολλαπλασιασμός πολυωνύμων
1.5 Αξιοσημείωτες ταυτότητες [χωρίς τις υποπαραγράφους: ε) «Διαφορά κύβων – Άθροισμα κύβων»]
1.6 Παραγοντοποίηση αλγεβρικών παραστάσεων [(χωρίς την υποπαράγραφο:
«δ) Διαφορά – άθροισμα κύβων») και στ) «Παραγοντοποίηση τριωνύμου της μορφής x2+(α+β)x+αβ
1.9 Ρητές αλγεβρικές παραστάσεις
1.10 Πράξεις ρητών παραστάσεων
Α. Πολλαπλασιασμός – Διαίρεση ρητών παραστάσεων
Β. Πρόσθεση – Αφαίρεση ρητών παραστάσεων
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο – ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ – ΑΝΙΣΩΣΕΙΣ
2.2 Εξισώσεις δευτέρου βαθμού
Α. Επίλυση εξισώσεων δευτέρου βαθμού με ανάλυση σε γινόμενο παραγόντων
Β. Επίλυση εξισώσεων δευτέρου βαθμού με τη βοήθεια τύπου(χωρίς την απόδειξη του τύπου λύσεων και χωρίς την υποπαράγραφο «παραγοντοποίηση τριωνύμου»)
2.3 Προβλήματα εξισώσεων δευτέρου βαθμού
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο – ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΡΑΜΜΙΚΩΝ ΕΞΙΣΩΣΕΩΝ
3.3 Αλγεβρική επίλυση γραμμικού συστήματος
Β’ ΜΕΡΟΣ – ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ ΤΡΙΓΩΝΟΜΕΤΡΙΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο – ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ
1.1 Ισότητα τριγώνων
1.5 Ομοιότητα
Α. Όμοια πολύγωνα
Β. Όμοια τρίγωνα (χωρίς την αιτιολόγηση του κριτηρίου ομοιότητας δύο τριγώνων στη σελίδα 220).
1.6 Λόγος εμβαδών ομοίων σχημάτων
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο ΤΡΙΓΩΝΟΜΕΤΡΙΑ
2.1 Τριγωνομετρικοί αριθμοί γωνίας ω με 0≤ω≤180
2.2 Τριγωνομετρικοί αριθμοί παραπληρωματικών γωνιών
2.3 Σχέσεις μεταξύ τριγωνομετρικών αριθμών μιας γωνίας

Η διδάσκουσα

Καραφώτη Β.
ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ  ΦΥΣΙΚΗΣ Α΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Προαγωγικές εξετάσεις Ιουνίου 2017

Ως εξεταστέα ύλη του μαθήματος ορίζεται η εξής:

Από το Βιβλίο «Φυσική με Πειράματα»
1. Μετρήσεις Μήκους – Η Μέση Τιμή
2. Μετρήσεις Χρόνου – Η Ακρίβεια
3. Μετρήσεις Μάζας – Τα Διαγράμματα
5. Από τη Θερμότητα στη Θερμοκρασία – Η Θερμική Ισορροπία

και από το πρόσθετο υλικό (Φυσική Β΄ Γυμνασίου)
1. Μέτρηση όγκου
2. Πυκνότητα υλικών σωμάτων – Υπολογισμός πυκνότητας υγρού σώματος
3. Υπολογισμός πυκνότητας στερεού σώματος
Η διδάσκουσα
Ντούρου Ελισσάβετ

 

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΦΥΣΙΚΗΣ B΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Προαγωγικές εξετάσεις Ιουνίου 2017

Ως εξεταστέα ύλη του μαθήματος ορίζεται η εξής:
Κεφάλαιο 2. ΚΙΝΗΣΕΙΣ
2.2 Η έννοια της ταχύτητας (σελ. 29-30)

Κεφάλαιο 3. ΔΥΝΑΜΕΙΣ
3.1. Η έννοια της δύναμης (σελ. 43-46)
3.2. Δύο σημαντικές δυνάμεις στον κόσμο (σελ. 47-49)
3.3. Σύνθεση και ανάλυση δυνάμεων (σελ. 49-51)
εκτός οι υποενότητες: «Δύναμη που ασκείται από τραχιά επιφάνεια» (σελ. 51)
3.4. Δύναμη και ισορροπία (σελ. 52-53)
3.5. Ισορροπία υλικού σημείου (σελ. 54)
εκτός η υποενότητα «Ανάλυση δυνάμεων και ισορροπία» και το παράδειγμα 3.2. (σελ. 54)
3.6. Δύναμη και μεταβολή της ταχύτητας (σελ. 55-57)
3.7. Δύναμη και αλληλεπίδραση (σελ. 57-58)
εκτός η υποενότητα «Εφαρμογές» (σελ. 58)

Κεφάλαιο 4. ΠΙΕΣΗ
4.1. Πίεση (σελ. 65-66)
4.2. Υδροστατική πίεση (σελ. 68-71)
4.4. Mετάδοση των πιέσεων στα ρευστά-Αρχή του Πασκάλ (σελ. 75-76)
4.5. Άνωση – Αρχή του Αρχιμήδη (σελ. 77-79)

Κεφάλαιο 5. ΕΝΕΡΓΕΙΑ
5.1. Έργο και Ενέργεια (σελ. 89-90)
εκτός η υποενότητα «Περιπτώσεις έργου» (σελ. 90)
5.2. Δυναμική – Κινητική ενέργεια. Δύο βασικές μορφές ενέργειας (σελ. 93-96)

Στην εξεταστέα ύλη περιλαμβάνονται και
όλες οι αντίστοιχες ερωτήσεις και ασκήσεις που έχουν διδαχθεί.
Η διδάσκουσα
Ντούρου Ελισσάβετ

 

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΦΥΣΙΚΗΣ Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

Απολυτήριες εξετάσεις Ιουνίου 2017

Ως εξεταστέα ύλη του μαθήματος ορίζεται η εξής:

Κεφάλαιο 1: ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΔΥΝΑΜΗ ΚΑΙ ΦΟΡΤΙΟ
1.1. Γνωριμία με την ηλεκτρική δύναμη (σελ. 11-12)
1.2. Το ηλεκτρικό φορτίο (σελ. 12-14)
1.3. Το ηλεκτρικό φορτίο στο εσωτερικό του ατόμου (σελ. 15-16)
1.4. Τρόποι ηλέκτρισης και η μικροσκοπική ερμηνεία (σελ. 16-20)
εκτός η υποενότητα «Ηλέκτριση με επαγωγή» (σελ. 20)
1.5. Νόμος του Κουλόμπ (σελ. 22-24)
εκτός η υποενότητα «Έλξη μεταξύ φορτισμένου και ουδέτερου σώματος» (σελ. 24).

Κεφάλαιο 2. ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΡΕΥΜΑ
2.1. Το ηλεκτρικό ρεύμα (σελ. 35-39)
2.2. Το ηλεκτρικό κύκλωμα (σελ. 39-41)
εκτός της υποενότητας «Η διαφορά δυναμικού στο ηλεκτρικό κύκλωμα» (σελ. 41).
2.3 Ηλεκτρικά δίπολα (σελ. 43-46)
εκτός το τμήμα που αρχίζει με τη φράση: «Ισχύει ο νόμος του Ωμ για κάθε ηλεκτρικό δίπολο;» (σελ. 46) έως το τέλος της υποενότητας.
2.5. Εφαρμογές αρχών διατήρησης στη μελέτη απλών ηλεκτρικών κυκλωμάτων (σελ. 52-56)
εκτός τις υποενότητες: «Κύκλωμα σύνδεσης σε σειρά» (σελ. 52-53), «Κύκλωμα σε παράλληλη σύνδεση» (σελ. 53-54).

Κεφάλαιο 3. ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
3.6. Ενέργεια και ισχύς του ηλεκτρικού ρεύματος (σελ. 79-81)

Κεφάλαιο 4. ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ
4.1. Ταλάντωση (σελ. 89-90)
4.2. Μεγέθη που χαρακτηρίζουν μια ταλάντωση (σελ. 91) -(οχι η σελ. 92)

Κεφάλαιο 5. ΜΗΧΑΝΙΚΑ ΚΥΜΑΤΑ
5.1. Μηχανικά κύματα (σελ. 98-100)
5.2. Κύμα και ενέργεια (σελ. 100-101)

Στην εξεταστέα ύλη περιλαμβάνονται και όλες οι αντίστοιχες ερωτήσεις και ασκήσεις που έχουν διδαχθεί.

Η διδάσκουσα
Ντούρου Ελισσάβετ

 

EΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ  ΜΑΘΗΜΑ: ΙΣΤΟΡΙΑ

ΤΑΞΗ: Α’

Σελ. 24 -25   Πολιτική και διοικητική οργάνωση των μινωικών ανακτόρων  /

Γραφή ( όχι την Οικονομία)

Σελ. 29-32    Ο Μυκηναϊκός Κόσμος

Σελ. 33-34    Μυκηναϊκή Θρησκεία και Τέχνη

Σελ.38          Ο πρώτος ελληνικός αποικισμός ( μόνο)

Σελ.43-44     Αποικιακή Εξάπλωση

Σελ. 45-46    Η πόλη κράτος και η εξέλιξη του πολιτεύματος

Σελ. 48-49    Η Σπάρτη

Σελ. 50          Η Αθήνα ( μόνο: το πολίτευμα)

Σελ. 52-53    Αθήνα : Πορεία προς τη δημοκρατία

Σελ. 60-62    Η οριστική απομάκρυνση της περσικής επίθεσης

Σελ.  65         Η Τέχνη ( μόνο την  1η &  τη  2η  παράγραφο /Τα μέρη του ναού )

Σελ.  69         Η Συμμαχία της Δήλου ( μόνο: Η οργάνωση της Συμμαχίας )

Σελ. 71 -72   Το δημοκρατικό πολίτευμα σταθεροποιείται / Ο Περικλής και το

δημοκρατικό πολίτευμα

Σελ. 73 -74   Οι λειτουργίες( μόνο)

Σελ. 75          Η συγκρότηση της αθηναϊκής κοινωνίας ( μόνο Αθηναίοι πολίτες-

Μέτοικοι- Δούλοι)

Σελ. 83 ( μόνο )  Αίτια και Αφορμές του   Πελοποννησιακού Πολέμου

Σελ. 88           Οι όροι των Σπαρτιατών / Το τέλος του πολέμου/ Τα αποτελέσματα

Σελ.  100-101  Ο Αλέξανδρος και η κατάκτηση της Ανατολής

 

Οι καθηγήτριες

Ελευθερία   Ατζάμπου

Ευγενία       Καίσαρη

 

Εξεταστέα ύλη στα Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας

Α τάξη

Η Νέα Παιδαγωγική

Ο Βάνκας

Μανιτάρια στην πόλη

Ο Ολυμπιακός Ύμνος

Τα κόκκινα λουστρίνια

Το μαύρο κύμα

Ύπνε μου έπαρέ μου το

Η ζωή στη Σύμη

Η διδάσκουσα

Κατσίμπελη Γ.

 

Β τάξη

Ένα παλιό μήνυμα για το σύγχρονο κόσμο
Η Άννα του Κλήδονα
Να σαι καλά, δάσκαλε
Από το ημερολόγιο της Άννας Φρανκ
Η εξοχική Λευκάδα
Καλλιπάτειρα
Γιατί
Ο μικρός πρίγκιπας και η αλεπού
Στην εποχή του τσιμέντου και της πολυκατοικίας
Τα λουλούδια της Χιροσίμα
Άνθρωποι και δελφίνια
Η διδάσκουσα

Μπουρτζάκη Αγγέλα

 

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ   

Γ  ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΕΝΟΤΗΤΕΣ

1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 22,  28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 38, 39, 44.

 

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ

Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

  • Νανουρίσματα ( “Να μου το πάρεις, Ύπνε μου” και “ Κοιμήσου Αστρί”)
  • Του γεφυριού της Άρτας
  • Ερωτόκριτος του Β. Κορνάρου
  • Ελεύθεροι Πολιορκημένοι του Δ. Σολωμού
  • Το αγνάντεμα του Α. Παπαδιαμάντη
  • Στα 200πΧ του Καβάφη
  • Βίος και πολιτεία του Αλέξη Ζορμπά του Ν. Καζαντζάκη
  • Με τον τρόπο του Γ.Σ του Γ. Σεφέρη

 

Εξεταστέα ύλη στη Νεοελληνική Γλώσσα

Α Γυμνασίου

Ενότητες 1, 2, 3, 5, 5, 6, 7 (σελίδες 10-122).

Οι διδάσκουσες
Ατζάμπου Ελ.
Καίσαρη Ευγ.
Κατσίμπελη Γ.
Μπουρτζάκη Αγγ.

 

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ

Β ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ.

ΕΝΟΤΗΤΕΣ:

 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

 

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ ΣΤΗ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 

Γ΄ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΕΝΟΤΗΤΑ   1 : Α,   Β,   Δ,   Ε

ΕΝΟΤΗΤΑ   2 : Α,   Β,   Γ,   Ε

ΕΝΟΤΗΤΑ   3 : Α,   Β

ΕΝΟΤΗΤΑ   4 : Α,   Β,   Δ,   Ε

ΕΝΟΤΗΤΑ   5 : Α,   Β,   Δ

ΕΝΟΤΗΤΑ   6 : Β

ΕΝΟΤΗΤΑ   7 : Β

 

Αφήστε μια απάντηση

Τα καλά πράγματα παίρνουν χρόνο!⏳

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Το σχολείο κατά τους θερινούς μήνες θα είναι ανοιχτό κάθε Παρασκευή

Μάιος 2017
Δ Τ Τ Π Π Σ Κ
« Απρ   Ιούν »
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  

Σκακιστική άσκηση

Άνοιγμα μενού
Top
 
Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων