Ζωγραφιές μαθητών του Β1 στην Ιλιάδα:

“Το όπλο του Αχιλλέα” (Αναγνώστου Κων/να)

“Ο θυμωμένος Αχιλλέας” (Δεμέτζου Ευαγγελία)

“Η ικεσία του Χρύση” (Βίτσας Σωτήρης)

(Διδάσκουσα καθηγήτρια: Καίσαρη Ευγενία)

20170124_080024

20170124_080034

20170124_080008