Ιδιωτικό Συμφωνητικό τριήμερης εκδρομής Βόλο-Χαλκίδα (σχ. έτος 2022-2023)

Πατήστε εδώ για να δείτε το ιδιωτικό συμφωνητικό του σχολείου με το ταξιδιωτικό γραφείο @Holidays που ανέλαβε την πραγματοποίηση της τριήμερης εκδρομής της Γ ‘ τάξης στο Βόλο και την Χαλκίδα.