Επιμορφωτικό σεμινάριο «Διαχείριση προβλημάτων συμπεριφοράς στη σχολική τάξη: Τεχνικές πρόληψης και τεχνικές παρέμβασης»

Διαχείριση3

Την Τετάρτη 5 Απριλίου 2023 η Ψυχολόγος  Γιανναράκη Τάνια και η Κοινωνική Λειτουργός Νικοσλαβίνου  Ελένη, μέλη της ΕΔΥ του σχολείου μας, παρουσίασαν, μετά από αίτημα των εκπαιδευτικών του σχολείου μας, σε ένα δίωρο επιμορφωτικό σεμινάριο καλές πρακτικές πρόληψης και παιδαγωγικής παρέμβασης προβλημάτων διαχείρισης της σχολικής τάξης. Η προσέγγιση  εστιάστηκε σε θεωρητικές γνώσεις και πρακτικές δεξιότητες  με στόχο την πρόληψη αλλά και την  αποτελεσματικότερη διαχείριση περιπτώσεων διασπαστικής και ανήσυχης συμπεριφοράς που αντιμετωπίζουν οι εκπαιδευτικοί ή θα αντιμετωπίσουν στο μέλλον.

Οι επιμορφούμενοι είχαν τη δυνατότητα να μοιραστούν από τη μια τις δυσκολίες τους στη διαχείριση της σχολικής τάξης και από την άλλη να καταθέσουν κάποιες αποτελεσματικές πρακτικές που εφαρμόζουν οι ίδιοι.

Διαχείριση τάξης1

Η τελική διαπίστωση:  δεν υπάρχουν μαγικά κόλπα και αυτόματες λύσεις για τα προβλήματα διαχείρισης. Χρειάζεται χρόνος, μεθοδικότητα και συνέργειες στη σχολική κοινότητα.

Διαχείρισηταξης2

Κατηγορίες: Γενικά άρθρα. Προσθήκη στους σελιδοδείκτες.