Σεμινάριο Παράλληλης Στήριξης

Στις 24 Μαρτίου 2022 πραγματοποιήθηκε στο σχολείο μας σεμινάριο με τίτλο «Ο θεσμός της παράλληλης Στήριξης – Οφέλη και Προοπτικές». Η εισηγήτρια ήταν η κ. Ζάββου Ελένη, πτυχιούχος του τμήματος Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης με μεταπτυχιακό στις Επιστήμες της Αγωγής- Ειδική Εκπαίδευση Πανεπιστήμιο Λευκωσίας και με δεύτερο μεταπτυχιακό στη Γλωσσολογία, ΕΑΠ.

Για φωτογραφίες πατήστε εδώ.

Επιγραμματικό σημείωμα

Ο θεσμός της Παράλληλης Στήριξης

Οι σύγχρονες εκπαιδευτικές προσεγγίσεις βασίζονται στις αρχές της ενταξιακής εκπαίδευσης, η οποία στοχεύει στη διασφάλιση ίσων ευκαιριών μάθησης και συμμετοχής όλων ανεξαιρέτως των μαθητών στην εκπαιδευτική διαδικασία. Στο πλαίσιο αυτό θεσμοθετήθηκε η Παράλληλη Στήριξη ως πρακτική για την ένταξη μαθητών με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στο γενικό σχολείο. Ο εκπαιδευτικός της Παράλληλης Στήριξης συντάσσει και υλοποιεί εξατομικευμένο ειδικό πρόγραμμα, έχοντας πάντα ως γνώμονα τις εκπαιδευτικές ανάγκες αλλά και τις δυνατότητες του μαθητή. Ωστόσο, απαραίτητη προϋπόθεση για την επίτευξη του στόχου της Παράλληλης Στήριξης αποτελεί η συνεργασία όλων των εκπαιδευτικών, γενικής και ειδικής εκπαίδευσης.

Για τις διαφάνειες της παρουσίασης πατήστε εδώ.

 

Δημοσιεύθηκε στην Γενικά άρθρα. Αποθηκεύστε τον μόνιμο σύνδεσμο.