Οδηγίες για την εξ΄ αποστάσεως εκπαίδευση (4): Αλλαγή link εκπαιδευτικών

Σας ενημερώνουμε οτι έγιναν αλλαγές στα links των εκπαιδευτικών λόγω της σημερινής αναβάθμισης της πλατφόρμας webex. Η αλλαγή συνίσταται στη προσθήκη του αριθμού 2 μετά τη λέξη secondary όπως φαίνεται στο παρακάτω παράδειγμα:

Για τον εκπαιδευτικό που είχε link: https://minedu-secondary.webex.com/meet/tadgiann το νέο link είναι: https://minedu-secondary2.webex.com/meet/tadgiann

Παρακαλούνται γονείς και μαθητές να ελέγξουν την αλληλογραφία τους στη διεύθυνση webmail.sch.gr έτσι ώστε να ενημερωθούν για τις αλλαγές.

Δημοσιεύθηκε στην Γενικά άρθρα. Αποθηκεύστε τον μόνιμο σύνδεσμο.