Ενημέρωση σχετικά με απουσίες εποχικής γρίπης

Ανακοινώνεται ότι, με βάση ενημέρωση του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρσηκευμάτων, παύει από 13/3/2019 η ισχύς της με αρ. πρωτ. Φ1/24044/Δ2/15-2-2019 εγκυκλίου με θέμα «Απουσίες μαθητών/τριών λόγω της εποχικής γρίπης».

Πατήστε εδώ για να δείτε την αντίστοιχη δημοσίευση στο ιστολόγιο του σχολείου.

Δημοσιεύθηκε στην Γενικά άρθρα. Αποθηκεύστε τον μόνιμο σύνδεσμο.