Επιλογή πρακτορείου για την τριήμερη εκδρομή της Γ Τάξης

Στην ανάρτηση αυτή μπορείτε να δείτε σχετικά με την τριήμερη εκδρομή της Γ Τάξης:

  1. πρακτικό επιλογής πρακτορείου
  2. συμφωνητικό (ανάρτηση 20/3/2019)
  3. επιλεχθείσα προσφορά
  4. τις υπόλοιπες προσφορές που κατατέθηκαν

Τυχόν ενστάσεις, μπορούν να υποβληθούν μέχρι 3 ημέρες μετά την ανάρτηση.

Δημοσιεύθηκε στην Γενικά άρθρα. Αποθηκεύστε τον μόνιμο σύνδεσμο.