Πρόγραμμα «Επαγγελματικές προοπτικές»

Στο πλαίσιο της «Αγωγής Σταδιοδρομίας» πραγματοποιήθηκε το πρόγραμμα «Επαγγελματικές προοπτικές».

Αρχικά, χρησιμοποιήθηκαν παιδαγωγικές μέθοδοι διερεύνησης των χαρακτηριστικών της προσωπικότητας των μαθητών, ώστε να συνδεθούν με πιθανές επαγγελματικές ικανότητες.

Κατόπιν, οι μαθητές επέλεξαν επαγγέλματα της αρεσκείας τους, αναζητώντας τις συγκεκριμμένες ικανότητες του κάθε επαγγέλματος, συνθήκες εργασίας, προοπτικές στο χώρο εργασίας, σπουδές.

Πήραν συνεντεύξεις από διάφορους επαγγελματίες, ώστε να έχουν και μια σύγχρονη και έγκυρη άποψη, πέραν των διαδικτυακών πληροφοριών. Επισκεφτήκαμε τα Τ.Ε.Ι Αθήνας ως βιωματική εμπειρία πανεπιστημιακού χώρου και ως επαγγελματικό προσανατολισμό μέσα από τα διάφορα επίπεδα σπουδών.

Τέλος, το πρόγραμμα ολοκληρώθηκε δίνοντας έμφαση στις δεξιότητες επικοινωνίας. Γι’ αυτό επισκεφτήκαμε το κέντρο «Άρηξις» με θέμα «τρόποι επικοινωνίας». Το πρόγραμμα παρουσιάστηκε στο σχολείο, όπου οι μαθητές παρουσίασαν μέρος της εργασίας τους. Η ομάδα αποτελούνταν από 25 μαθητές Β΄και Γ΄Γυμνασίου.

Υπεύθυνες προγράμματος:κ. Πολυχρονιάδου Π. και κ. Σταυρουλάκη Μ.

Δημοσιεύθηκε στην Εκπαιδευτικά Προγράμματα. Αποθηκεύστε τον μόνιμο σύνδεσμο.