Συμμετοχή στη Δράση Αλληλεγγύης προς τους πρόσφυγες και τους μετανάστες

Ðñüóöõãåò áðü ôçí ËÝóâï áðïâéâÜæïíôáé áðü ôï ï÷çìáôáãùãü Åë.ÂåíéæÝëïò óôï ëéìÜíé ôïõ ÐåéñáéÜ.Ôï Åë.ÂåíéæÝëïò Þôáí ôï ôåëåõôáßï ðëïßï ãéá óÞìåñá êáé ìåôÝöåñå ðåñßðïõ 2.000 ðñüóöõãåò êõñßùò áðü ôï ÁöãáíéóôÜí,ôçí Óõñßá êáé ôï ÉñÜê.Ïé ðåñéóóüôåñïé åðéâéâÜóôçêáí áðåõèåßáò óå ðïýëìáí,ìå êáôÝõèõíóç ôçí ÅéäïìÝíç,ðñïêåéìÝíïõ íá ðåñÜóïõí ôá óýíïñá ÅëëÜäáò-Óêïðßùí ìå ðñïïñéóìü ôçí êåíôñéêÞ Åõñþðç.ÓÞìåñá ôñßá ðëïßá ðïõ Ýöôáóáí áðü ôï ðñùß óôï ëéìÜíé ôïõ ÐåéñáéÜ,åðéâßâáóáí óõíïëéêÜ 4.500 ðåñßðïõ ìåôáíÜóôåò,ÐÝìðôç 10 Äåêåìâñßïõ 2015 (EUROKINISSI/ÔÁÔÉÁÍÁ ÌÐÏËÁÑÇ)Το σχολείο μας συμμετέχει στη Δράση Αλληλεγγύης προς τους πρόσφυγες και τους μετανάστες που διοργανώνει η Διεύθυνση Γ Αθήνας. Για το σκοπό αυτό συγκεντρώνουμε είδη πρώτης ανάγκης με έμφαση στα παρακάτω, μέχρι και την Παρασκευή 1/4/2016:

  • Τρόφιμα μακράς διάρκειας – κυρίως άμεσης χρήσης (π.χ. Κρουασάν/μπάρες δημητριακών, Μπισκότα, Κονσέρβες, Ζυμαρικά, Φασόλια/Φακές, Ζάχαρη)
  • Είδη Υγιεινής (Σαμπουάν, Σαπούνι, Οδοντόκρεμες, Οδοντόβουρτσες, Κρέμες Ενυδατικές – παιδικές, Liposan, Καθαριστικά, Μωρομάντιλα, Σερβιέτες, Πάνες)
  • Λευκά Είδη (Σεντόνια, Παπλώματα, Πετσέτες)
  • Παιδικά Παιχνίδια (Τράπουλες, Μπάλες, UNO, Mπλοκ Ζωγραφικής, Αυτοκινητάκια, Πλαστελίνη, Ξυλομπογιές, Επιτραπέζια)
  • Παιδικά Ρούχα και είδη (βρεφικά είδη: μπιμπερό και θηλές για μωράκια 0-9 μηνών, αδιάβροχα, κορμάκια και ρουχαλάκια για 0-12 μηνών, μπλοκ ζωγραφικής και μαρκαδόροι)
Δημοσιεύθηκε στην Γενικά άρθρα. Αποθηκεύστε τον μόνιμο σύνδεσμο.