Εργασίες project στη Χημεία Γ Γυμνασίου

Στα πλαίσια του μαθήματος της Χημείας Γ Γυμνασίου, οργανώθηκε η διδασκαλία της ενότητας «Το πυρίτιο» με τη μορφή project. Οι μαθητές των τμημάτων της Γ τάξης υπό την καθοδήγηση των καθηγητών τους Ιωάννου Αγγελικής και Βουρλούμη Βασίλη, χωρίστηκαν σε ομάδες,  αναζήτησαν πληροφορίες και δημιούργησαν συνεργατικά παρουσιάσεις και εργασίες σχετικά με το παραπάνω θέμα. Σε κάθε τμήμα έγινε παρουσίαση των εργασιών από κάθε ομάδα και αναδείχτηκαν οι καλύτερες, τις οποίες μπορείτε να δείτε παρακάτω.

Δημοσιεύθηκε στην Εκπαιδευτικό υλικό, Υλικό Φυσικών Επιστημών και χαρακτηρίσθηκε . Αποθηκεύστε τον μόνιμο σύνδεσμο.