Εργασίες project στη Χημεία Β Γυμνασίου

Στα πλαίσια του μαθήματος της Χημείας Β Γυμνασίου, οργανώθηκε η διδασκαλία της ενότητας «Το νερό στη ζωή μας» με τη μορφή project. Οι μαθητές των τμημάτων Β2, Β3 και Β4, υπό την καθοδήγηση της καθηγήτρια τους Ιωάννου Αγγελικής, χωρίστηκαν σε ομάδες,  αναζήτησαν πληροφορίες και δημιούργησαν συνεργατικά παρουσιάσεις και εργασίες σχετικά με το παραπάνω θέμα. Σε κάθε τμήμα έγινε παρουσίαση των εργασιών από κάθε ομάδα και αναδείχτηκαν οι καλύτερες, τις οποίες μπορείτε να δείτε παρακάτω.

Δημοσιεύθηκε στην Εκπαιδευτικό υλικό, Υλικό Φυσικών Επιστημών και χαρακτηρίσθηκε . Αποθηκεύστε τον μόνιμο σύνδεσμο.