Παράθυρο στον κόσμο

Η εκπαιδευτική ενότητα “Παράθυρο στον κόσμο” στοχεύει στη διοργάνωση και προβολή δράσεων οι οποίες αφορούν όλη την εκπαιδευτική κοινότητα (εκπαιδευτικούς, μαθητές και γονείς) και σχετίζονται με το ευρύτερο κοινωνικό πλαίσιο στο οποιο εντάσσεται το σχολείο μας. Επιλέξτε τους παρακάτω συνδέσμους για να δείτε τις τρέχουσες κατηγορίες δράσεων.