Μαθηματικά

Το μάθημα των Μαθηματικών διδάσκεται 4 ώρες/εβδ. και στις τρεις τάξεις. Παρακάτω μπορείτε να βρείτε χρήσιμους συνδέσμους και εκπαιδευτικό υλικό.

Παρουσιάσεις μαθηματικών

ΣΥΝΟΛΑ ΑΡΙΘΜΩΝ-ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΑΞΕΩΝ-ΙΣΤΟΡΙΑ