Μαθήματα

Τα διδασκόμενα μαθήματα στο Γυμνάσιο είναι:

 • Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία
  • Νεοελληνική Γλώσσα
  • Νεοελληνική Λογοτεχνία
  • Αρχαία Ελληνικά
  • Αρχαία Ελληνικά (Μτφρ.)
 • Μαθηματικά
 • Φυσικές Επιστήμες
 • Σπουδές του ανθρώπου και της Κοινωνίας
  • Ιστορία
  • Κοινωνική και πολιτική Αγωγή
  • Θρησκευτικά
 • Ξένες Γλώσσες
  • Αγγλικά
  • Γαλλικά
  • Γερμανικά
 • Τεχνολογία και Πληροφορική
  • Τεχνολογία
  • Πληροφορική
 • Πολιτισμός και Δραστηριότητες
  • Μουσική
  • Καλλιτεχνικά
 • Φυσική Αγωγή
 • Οικιακή Οικονομία