Ιστολόγιο 4ου Δημοτικού Σχολείου Πυλαίας

Νέος ιστότοπος 4ου Δημοτικού Σχολείου Πυλαίας

22 Σεπτεμβρίου 2015 από 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΥΛΑΙΑΣ
· Δεν υπάρχουν σχόλια · Χωρίς κατηγορία

new_site

Από την άνοιξη του 2015 ανέβηκε και ενημερώνεται καθημερινά ο νέος ιστότοπος του σχολείου μας.

Δε θα υπάρξουν νέες αναρτήσεις στο παρόν ιστολόγιο. Παρακαλούμε, συνεχίστε να ενημερώνεστε για θέματα που αφορούν στο σχολείο από τη νέα μας διεύθυνση:

http://4dim-pylaias.thess.sch.gr

Ευχαριστούμε πολύ για την εμπιστοσύνη σας!

Ετικέτες:

Τροποποίηση στο ωράριο λειτουργίας λόγω εκλογών

5 Ιουνίου 2015 από 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΥΛΑΙΑΣ
· Δεν υπάρχουν σχόλια · Χωρίς κατηγορία

Αγαπητοί γονείς,

σας ανακοινώνουμε ότι την Τρίτη 9/6/2015 το σχολείο δε θα λειτουργήσει, λόγω χορήγησης συνδικαλιστικής άδειας, σύμφωνα με  απόφαση της Δ/νσης Α/θμιας Αν.Θεσ/νικης με αρ.πρωτ. 10664/8-5-15.

Επίσης σας ανακοινώνουμε ότι την Τετάρτη 10/6/2015, όλες οι τάξεις του σχολείου θα σχολάσουν στις 1.15΄ (δε θα λειτουργήσει ολοήμερο), σύμφωνα με την εγκύκλιο του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ με Αρ.Πρωτ. Φ.361.22/33/83657/Ε3 (ΑΔΑ610Ι465ΦΘ3-8ΧΧ), για την επιλογή Δ/ντών από το  Σύλ. Διδασκόντων.

Η Δ/ντρια και ο Σύλλογος Διδασκόντων

Ετικέτες:

Εκδηλώσεις λήξης σχολικού έτους

2 Ιουνίου 2015 από 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΥΛΑΙΑΣ
· Δεν υπάρχουν σχόλια · Χωρίς κατηγορία

Αγαπητοί γονείς,

Σας ενημερώνουμε ότι στο σχολείο μας τις επόμενες μέρες θα γίνουν κάποιες εκδηλώσεις – παρουσιάσεις για τη λήξη του σχολικού έτους.

Μαθητές και εκπαιδευτικοί θα παρουσιάσουν κάποιες από τις δραστηριότητες – προγράμματα με τα οποία ασχολήθηκαν φέτος, στο πλαίσιο των μαθημάτων τους, της Ευέλικτη Ζώνης και καινοτόμων δράσεων.

Δείτε το πλήρες πρόγραμμα.Λήψη αρχείου

Ετικέτες:

Υποβολή δικαιολογητικών εγγραφής στην Α΄ Δημοτικού για το σχολικό έτος 2015-2016

29 Μαΐου 2015 από 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΥΛΑΙΑΣ
· Δεν υπάρχουν σχόλια · Χωρίς κατηγορία

Σας γνωρίζουμε ότι οι εγγραφές στην Πρώτη (Α΄) τάξη του Δημοτικού Σχολείου για το σχολικό έτος 2015 – 2016 πραγματοποιούνται από:

2-062015 έως 19-062015 καθημερινά από 10:30 έως 13:00

Δεκτά γίνονται τα παιδιά που γεννήθηκαν από 1-01-2009 έως 31122009.

Ενημερώνουμε ότι η κατάθεση δικαιολογητικών για την εγγραφή μαθητών στην Α΄ Δημοτικού για το σχολικό έτος 2015-2016 θα γίνει στα τρία Δημοτικά Σχολεία 1ο, 2ο και 4ο Πυλαίας.

Τα επίσημα γεωγραφικά όρια για την τοποθέτηση των μαθητών στο κάθε σχολείο θα ανακοινωθούν από τη Δημοτική Επιτροπή Παιδείας, δεδομένου ότι σύμφωνα με τη Δημοτική Αρχή πρόκειται να λειτουργήσει το 3ο Δημοτικό Σχολείο Πυλαίας, στα Κωνσταντινοπολίτικα.

Για την εξυπηρέτηση των γονέων, οι Διευθυντές των τριών σχολείων αποφάσισαν ότι η προσωρινή κατάθεση των δικαιολογητικών θα πραγματοποιηθεί ανάλογα με τη διεύθυνση που κατοικεί ο μαθητής.

Πληροφορίες

 • 1ο Δημοτικό Σχολείο Πυλαίας:
  Τσουμάνας Ναούμ (Μάκης), Διευθυντής
  Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2310 300714
 • 2ο Δημοτικό Σχολείο Πυλαίας:
  Βουρτσάκη Ευαγγελία (Βάνα), Διευθύντρια
  Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2310 300714
 • 4ο Δημοτικό Σχολείο Πυλαίας:
  Τζιρίτη Κρυσταλλία, Διευθύντρια
  Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2310 322277

Οι μαθητές που κατοικούν κοντά στην περιοχή του νέου σχολείου – 3ο Δημοτικό Πυλαίας (περιοχή Κωνσταντινοπολίτικα) – καταθέτουν την αίτηση εγγραφής και τα δικαιολογητικά ανάλογα με την απόσταση διαμονής της κατοικίας τους σε ένα από τα τρία παραπάνω Δημοτικά Σχολεία (ελεύθερη κρίση γονέα).

Όσα από τα νήπια έχουν αδέλφια που φοιτούν σε ένα από τα τρία δημοτικά σχολεία, υποβάλουν δικαιολογητικά για εγγραφή στο σχολείο που φοιτούν και τα αδέλφια τους.

Όσα από τα νήπια έρχονται από ιδιωτικά ή άλλα Νηπιαγωγεία, καταθέτουν την αίτηση και τα δικαιολογητικά ανάλογα με την απόσταση διαμονής της κατοικίας τους σε ένα από τα τρία παραπάνω Δημοτικά Σχολεία (ελεύθερη κρίση γονέα).

Σύμφωνα με τις διατάξεις της §3 του άρθρου 7 του Π.Δ. 201/1998 (ΦΕΚ 161Α), όπως τροποποιήθηκαν από τις διατάξεις των περιπτώσεων 3 και 4 της παρ. 2 του άρθρου 11 του Ν. 4229/2014 (ΦΕΚ 8 τ. Α΄/10.1.2014) και αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 53 του Ν. 4238/2014 (ΦΕΚ 38 τ. Α΄/17.2.2014) τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την εγγραφή στην Α΄ τάξη του δημοτικού σχολείου είναι τα εξής:

 1. Αίτηση εγγραφής (δίνεται από το Διευθυντή του Σχολείου)
 2. Πιστοποιητικό Γέννησης Δήμου ή Κοινότητας τελευταίου τριμήνου
  (ΠΡΟΣΟΧΗ: Όχι ληξιαρχική πράξη γέννησης ούτε Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.)
 3. Βιβλιάριο Υγείας του παιδιού (για τον έλεγχο του εμβολιασμού του παιδιού)
 4. Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (είναι απαραίτητο για τη συμμετοχή στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής, δίνεται από το Σχολείο, συμπληρώνεται και υπογράφεται από παιδίατρο, γενικό γιατρό ή παθολόγο και ισχύει για τρία χρόνια)
 5. Αποδεικτικό στοιχείο της διεύθυνσης κατοικίας (απόδειξη ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΑΘ, κτλ)
 6. Βεβαίωση παρακολούθησης νηπιαγωγείου (όταν δεν είναι δυνατή η προσκόμιση βεβαίωσης παρακολούθησης νηπιαγωγείου, οι γονείς των νηπίων υποβάλλουν σχετική αίτηση προς το Διευθυντή Εκπαίδευσης στην οποία αναφέρονται οι λόγοι μη φοίτησης. Ο Διευθυντής Εκπαίδευσης, αφού εξετάσει την εν λόγω αίτηση, εγκρίνει την εγγραφή του μαθητή. Αν ο Διευθυντής Εκπαίδευσης δεν κάνει δεκτή την αίτηση των γονέων, τότε εφαρμόζονται οι διατάξεις της περίπτωσης 26, της παρ. 4 του άρθρου 94 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ87Α))

Επιπλέον σύμφωνα με τη με αρ. πρωτ. Φ.6/311/79278/Γ1/21-5-2014 εγκύκλιο, το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή μπορεί να κατατεθεί στις σχολικές μονάδες έως τέλος Σεπτεμβρίου 2015.

H Δ/ντρια του Σχολείου
Τζιρίτη Κρυσταλλία

Ετικέτες:

«Συναισθηματική νοημοσύνη των παιδιών» – Πρόσκληση σε ομιλία

13 Μαΐου 2015 από 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΥΛΑΙΑΣ
· Δεν υπάρχουν σχόλια · Χωρίς κατηγορία

Αγαπητοί γονείς,

Σας προσκαλούμε στην ομιλία του κ. Τάντου Αλέξανδρου (ψυχολόγου), με θέμα:

«Συναισθηματική νοημοσύνη των παιδιών»

Η ομιλία γίνεται στα πλαίσια των προγραμμάτων Αγωγής Υγείας, «Αξίες Ζωής- Μαθαίνω τα παιδιά ν’αγαπούν», που διεξάγονται στο Σχολείο μας, το σχ.έτος 2014-15.

Σας περιμένουμε, την Τετάρτη 13/5/2015, στις 6.30΄ το απόγευμα, στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του σχολείου μας.

Η Διευθύντρια και ο Σύλλογος Διδασκόντων

Ετικέτες:

7ο Μαθητικό Συνέδριο Πληροφορικής – Συμμετοχή 4ου Δημοτικού Σχολείου Πυλαίας

23 Απριλίου 2015 από 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΥΛΑΙΑΣ
· Δεν υπάρχουν σχόλια · Χωρίς κατηγορία

ΑΦΙΣΑ7Για έβδομη συνεχή χρονιά η Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας και οι Σχολικοί Σύμβουλοι Πληροφορικής Κεντρικής Μακεδονίας σε συνεργασία με το Κέντρο Διάδοσης Επιστημών και Μουσείο Τεχνολογίας (ΝΟΗΣΙΣ) και το Σωματείο «Φίλοι του Τεχνικού Μουσείου Θεσσαλονίκης» διοργανώνουν το

7ο ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

που θα διεξαχθεί στις 21, 22 και 23 Απριλίου 2015 στο Συνεδριακό Κέντρο «Ν. Οικονόμου» ΝΟΗΣΙΣ – Κέντρο Διάδοσης Επιστημών και Μουσείο Τεχνολογίας.

Δικαίωμα συμμετοχής είχαν οι μαθητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και οι μαθητές της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης των Ε’ και ΣΤ’ τάξεων.

Από το σχολείο μας κατατέθηκε και προκρίθηκε εργασία από ομάδα εννέα μαθητών και μαθητριών της Ε’ τάξης του ολοήμερου, η οποία θα παρουσιαστεί στην κεντρική σκηνή του συνεδρίου την Πέμπτη 23 Απριλίου 2015. Τίτλος της εργασίας είναι:

“Αντουάν,ο πρίγκιπας με το ιπτάμενο ποδήλατο”

Πρόκειται για ένα αφηγηματικό βίντεο κινούμενων εικόνων βασισμένο σε διασκευασμένα αποσπάσματα του βιβλίου «Ο Μικρός Πρίγκιπας» του Αντουάν Ντε Σαιντ Εξυπερύ. Το βίντεο περιέχει αυθεντικό φωτογραφικό υλικό της εποχής του συγγραφέα και σκίτσα από την εικονογράφηση του βιβλίου, ενώ δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στη χρήση εικονων με ελεύθερα δικαιώματα χρήσης.

Δείτε το πρόγραμμα και χρήσιμες πληροφορίες για το συνέδριο στους παρακάτω συνδέσμους:
Πρόγραμμα κεντρικής σκηνής
Πρόγραμμα θεματικών ζωνών (e-posters, Gameland/Roboland)
Οδηγίες συνεδρίου

Ιστοσελίδα συνεδρίου
http://www.math-syn-pli.gr

Παρακολουθήστε ζωντανά μέσω Διαδικτύου την παρουσίαση των μαθητών του σχολείου μας σήμερα, μεταξύ 14:30 – 16:40.

Δείτε την παρουσίαση και το βίντεο των παιδιών.

Υπεύθυνοι εκπαιδευτικοί: Βουλώνη Αικατερίνη (ΠΕ70), Φιλιπποπούλου Μαρία (ΠΕ19).

Ετικέτες:

Ένα μεγάλο ευχαριστώ!

13 Μαρτίου 2015 από 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΥΛΑΙΑΣ
· Δεν υπάρχουν σχόλια · Χωρίς κατηγορία

Οι μαθητές της Β τάξης ευχαριστούν θερμά μέσα από τις ζωγραφιές τους τον οδοντίατρο κ. Δημάκο για τις συμβουλές του και για τα υπέροχα δωράκια του!

paintings3 paintings2 paintings1thank_you

Ετικέτες:

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» – Δράσεις για την πρόληψη της παιδικής κακοποίησης

12 Μαρτίου 2015 από 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΥΛΑΙΑΣ
· Δεν υπάρχουν σχόλια · Χωρίς κατηγορία

logoΟ Εθελοντικός Οργανισμός «Το Χαμόγελο του Παιδιού» με τη συνδρομή του 1ου Κινητού Εργαστηρίου Ενημέρωσης, Εκπαίδευσης και Τεχνολογίας «Οδυσσέας» προγραμματίζει στη Θεσσαλονίκη παρεμβάσεις για την πρόληψη σε ζητήματα παιδικής κακοποίησης.

Οι παρεμβάσεις πρόληψης απευθύνονται σε μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικούς με στόχο την έγκαιρη πρόληψη και αποφυγή των περιστατικών βίας. Θα πραγματοποιηθούν τις ημερομηνίες 30 Μαρτίου έως 3 Απριλίου στην πλατεία Αριστοτέλους και 24 έως 30 Απριλίου 2015 στο χώρο της Δ.Ε.Θ. (είσοδος ελεύθερη για μεμονωμένους επισκέπτες κατά τις απογευματινές ώρες).

Ετικέτες:

Λέμε ΟΧΙ στη σχολική βία και τον εκφοβισμό!

6 Μαρτίου 2015 από 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΥΛΑΙΑΣ
· Δεν υπάρχουν σχόλια · Χωρίς κατηγορία

Η 6η Μαρτίου έχει καθιερωθεί ως Ημέρα κατά της σχολικής βίας και του εκφοβισμού.

Ενημερωθείτε για το θέμα από εκπαιδευτικό υλικό του Παρατηρητηρίου για την πρόληψη της σχολικής βίας και του εκφοβισμού της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης:

Ετικέτες:

Εποχική γρίπη – Προστατευτείτε και προστατέψτε!

25 Φεβρουαρίου 2015 από 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΥΛΑΙΑΣ
· Δεν υπάρχουν σχόλια · Χωρίς κατηγορία

allergy-18656_640Κατόπιν σύστασης της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας και Υπηρεσιών Υγείας του Υπουργείου Υγείας, είναι σημαντικό να ενταθούν τα προληπτικά, διαγνωστικά και θεραπευτικά μέτρα κατά της εποχικής γρίπης και ιδιαίτερα τα ακόλουθα:

 • Εμβολιασμός κατά της εποχικής γρίπης στις ομάδες αυξημένου κινδύνου του πληθυσμού καθ’ όλη τη διάρκεια του φετινού κύματος γρίπης.
 • Για τα άτομα υψηλού κινδύνου, και ιδιαίτερα όταν ο εμβολιασμός διενεργήθηκε κατά την έναρξη της περιόδου της εποχικής γρίπης, είναι πιθανόν για τη διατήρηση επαρκούς επιπέδου αντισωμάτων να χρειαστεί επαναληπτική δόση, κατόπιν συνεννόησης με το θεράποντα ιατρό.

Επιπλέον, καλούνται οι πολίτες να ευαισθητοποιηθούν σχετικά με :

 • Την ανάγκη συνέχισης του εμβολιασμού κατά της εποχικής γρίπης ακόμη και κατά τη διάρκεια του επιδημικού κύματος εποχικής γρίπης, λαμβάνοντας υπόψη ότι απαιτείται περίοδος περίπου 2 εβδομάδων για την ανάπτυξη αντισωμάτων.
 • Τη λήψη μέτρων υγιεινής, όπως το συχνό πλύσιμο των χεριών, την κάλυψη του βήχα ή του φτερνίσματος, τον αερισμό των χώρων, την αποφυγή συγχρωτισμού, και την τήρηση των κανόνων αναπνευστικής υγιεινής.
 • Την ανάγκη έγκαιρης αναζήτησης ιατρικής συμβουλής σε περίπτωση παρατεταμένων ή σοβαρών συμπτωμάτων γρίπης ακόμη και σε άτομα που δεν ανήκουν σε ομάδα αυξημένου κινδύνου και την έγκαιρη λήψη αντιϊκών φαρμάκων μετά από ιατρική συμβουλή.
 • Την ανάγκη οικιοθελούς απομόνωσης (π.χ. από το σχολείο ή της εργασία) για τα άτομα με συμπτώματα γρίπης για την αποφυγή μετάδοσης του ιού.

Ετικέτες: