ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ ΣΤΗΝ Α’ΤΑΞΗ ΚΑΤΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024-2025.

Στην πρώτη τάξη εγγράφονται οι μαθητές, που γεννήθηκαν  από 1-1-2018 έως και 31-12-2018.

  1. Αίτηση εγγραφής  υπογεγραμμένη και από τους δύο γονείς/κηδεμόνες. Σε περίπτωση που ο έτερος γονέας από αυτόν που υπογράφει την Αίτηση Εγγραφής απουσιάζει από την εγγραφή του/της μαθητή/τριας στο σχολείο, καταθέτει Υπεύθυνη Δήλωση (μέσω gov.gr που κοινοποιείται στο 4dz@sch.gr) σημειώνοντας ότι: «Έχω λάβει γνώση και συναινώ για την εγγραφή του παιδιού μου στην Α΄ τάξη του 4oυ Δημοτικού  Σχολείου Ζωγράφου».
  1. Πιστοποιητικό γέννησης Δήμου ή Κοινότητας (δεν απαιτείται η προσκόμιση από τους γονείς, αλλά αναζητείται από τις σχολικές μονάδες του ΥΠΑΙΘΑ). Οι αλλοδαποί μαθητές εγγράφονται στην Α’ τάξη με Ληξιαρχική Πράξη Γέννησης ή ομοειδές πιστοποιητικό επίσημα μεταφρασμένο.
  2. Επίδειξη του Βιβλιαρίου Υγείας του Παιδιού (Β.Υ.Π.) ή προσκόμιση άλλου στοιχείου, στο οποίο αποδεικνύεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια.
  3. Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (Α.Δ.Υ.Μ.) συμπληρωμένο από Γιατρό. Το Δελτίο είναι υποχρεωτικό για τη συμμετοχή του μαθητή στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής(θα προσκομιστεί τον Σεπτέμβρη με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς).
  4. Αποδεικτικό στοιχείο από το οποίο διαπιστώνεται η διεύθυνση κατοικίας του μαθητή (π.χ. εφορία, συμβόλαιο ή μισθωτήριο ακινήτου, λογαριασμός ΔΕΚΟ).
  5. Βεβαίωση Φοίτησης Νηπιαγωγείου και Πιστοποιητικό Φοίτησης Νηπιαγωγείου για την εγγραφή στο Δημοτικό(μέχρι 21 Ιουνίου ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ πρέπει να προσκομίσετε το πρωτότυπο Πιστοποιητικό Φοίτησης του παιδιού).
  6. Αίτηση – Δήλωση για Ολοήμερο (προαιρετικά).

Οι εγγραφές θα πραγματοποιηθούν από  1 Μαρτίου έως τις  20 Μαρτίου 2024 ώρες 8.30΄ π.μ. – 9.30΄ π.μ. και 12.30΄ μ.μ. – 13.30΄μ.μ. τις εργάσιμες ημέρες.

ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΗΝ Α΄ΤΑΞΗ

adym_el

ΑΙΤΗΣΗ_ΔΗΛΩΣΗ ΔΙΕΥΡΥΜΕΝΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ

ΟΡΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 4ου Δ Σ ΖΩΓΡΑΦΟΥ

ΟΡΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 4ου Δ Σ ΖΩΓΡΑΦΟΥ

Η Διευθύντρια του 4ου Δημοτικού Σχολείου Ζωγράφου