ΑΙΤΗΣΕΙΣ – ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023-24 – ΠΡΟΣΟΧΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

Σύμφωνα με την εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας με θέμα τον προγραμματισμό του εκπαιδευτικού έργου στα Δημοτικά σχολεία (η εγκύκλιος υπάρχει στο κάτω μέρος του άρθρου), θα πρέπει ως την Τρίτη 16 Μαΐου 2023 να συγκεντρωθούν οι δηλώσεις από τους γονείς που επιθυμούν τα παιδιά τους το νέο σχολικό έτος να παρακολουθήσουν το Ολοήμερο Πρόγραμμα. Την Παρασκευή 5/5/2023 μοιράσαμε στα παιδιά τη σχετική δήλωση. Για τα παιδιά που έλειπαν, μπορείτε να βρείτε την Αίτηση- Δήλωση Γονέα  και να την τυπώσετε στο κάτω μέρος του άρθρου.

Να υπενθυμίσουμε ότι:

  1. Οι μαθητές/τριες εγγράφονται στο Ολοήμερο Πρόγραμμα κατόπιν σχετικής αίτησης – δήλωσης των γονέων/κηδεμόνων τους. Οι Διευθυντές/τριες και οι Προϊστάμενοι/ες των Δημοτικών Σχολείων κάνουν δεκτές όλες ανεξαιρέτως τις αιτήσεις των γονέων/κηδεμόνων για φοίτηση των μαθητών/τριών στο Ολοήμερο Πρόγραμμα, χωρίς προϋποθέσεις. Άρα δεν χρειαζόμαστε κανένα δικαιολογητικό πέρα από την αίτηση.
  2. Το σχολείο μας, όπως και τα περισσότερα σχολεία της Αττικής, έχουν οριστεί με το ΦΕΚ 4215/2022 (τεύχος 2ο) να λειτουργήσουν με νέο αναβαθμισμένο πρόγραμμα και μπορούν να λειτουργήσουν ως τις 17:30 (αν συγκεντρωθούν τουλάχιστον 10 παιδιά).
  3. Η αποχώρηση των μαθητών/τριών του Δημοτικού Σχολείου, που παρακολουθούν το αναβαθμισμένο πρόγραμμα Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου, λαμβάνει χώρα ή στις 15:50, με το πέρας της δεύτερης διδακτικής ώρας της 2ης ζώνης ή στις 17:30, με τη λήξη του προγράμματος.
  4. Στην Αίτηση- Δήλωση για το Ολοήμερο θα δηλώσετε αν επιθυμείτε τη συμμετοχή του παιδιού σας στο Τμήμα πρόωρης υποδοχής (07:00 – 08:00).
  5. Εκπρόθεσμες εγγραφές (μετά την αποστολή στοιχείων από το σχολείο μας στην Δνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και το σχηματισμό τμημάτων) εγκρίνονται μόνο από το Δντή Εκπαίδευσης για σοβαρούς λόγους.Λήψη αρχείουΛήψη αρχείουΛήψη αρχείου