ΕΝΑΡΞΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΓΕΥΜΑΤΩΝ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ

Προκειμένου να προγραμματιστεί σωστά η επανέναρξη του προγράμματος Σχολικών Γευμάτων, αλλά και να καταγραφούν οι πιθανές αλλεργίες των παιδιών, σας παρακαλούμε να συμπληρώσετε και να στείλετε στο σχολείο μας άμεσα την Υπεύθυνη Δήλωση που θα βρείτε στην τσάντα του παιδιού σας, αλλά και παρακάτω:Λήψη αρχείου

ΣΑΣ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΙΔΙΑΙΤΕΡΗ ΠΡΟΣΟΧΗ ΝΑ ΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΜΟΝΟ ΑΛΛΕΡΓΙΕΣ ή ΔΥΣΑΝΕΞΙΕΣ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ.

Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, σύμφωνα με το άρθρο 12 του ν. 455/2017 (ΦΕΚ Α’ 22) καταρτίζει, συντονίζει και εποπτεύει το πρόγραμμα «Σχολικά Γεύματα». Η διαχείριση του προγράμματος έχει ανατεθεί στον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΟΠΕΚΑ) (Υπουργική Απόφαση Δ14/οικ.21446/488/11.04.2018 ΦΕΚ Β’ 1299).

Το πρόγραμμα υλοποιείται από το 2017 και παρέχει σχολικά γεύματα  σε μαθητές και μαθήτριες δημόσιων Δημοτικών Σχολείων προκειμένου να καλυφθούν, όσο το δυνατό, οι ανάγκες σίτισης αυτής της ομάδας του πληθυσμού. Παράλληλα, αποβλέπει στην κοινωνικοποίηση των μαθητών, στην αποτροπή φαινόμενων σχολικής διαρροής, στην ανάπτυξη συμμετοχικού τραπεζιού, με στόχο την καλλιέργεια πνεύματος συνεργασίας και αλληλεγγύης στη σχολική κοινότητα. Επίσης, αποτελεί καλή πρακτική για την ανάπτυξη ενός υγιεινού τρόπου διατροφής μέσω της μεσογειακής δίαιτας.

ΔΕΙΤΕ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΤΗΝ ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣΛήψη αρχείου