ΝΕΕΣ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΠΑΙΔΙΩΝ ΣΤΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες του σχολείου.

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι, σύμφωνα με την Αριθμ. Φ7/118139/ΦΔ/Δ1 απόφαση του Υπουργείου Παιδείας (υπάρχει παρακάτω) , καθώς και της Φ7/126236/ΦΔ/Δ1/22-9-2020 εγκυκλίου (υπάρχει παρακάτω)  δίνεται η δυνατότητα για εγγραφή μαθητών στο Ολοήμερο Πρόγραμμα, χωρίς δικαιολογητικά εργασίας ή ανεργίας. Συγκεκριμένα οι μαθητές/τριες εγγράφονται στο Ολοήμερο Πρόγραμμα κατόπιν σχετικής αίτησης-δήλωσης των γονέων/κηδεμόνων τους. Οι Διευθυντές/ντριες και οι Προϊστάμενοι/νες των Δημοτικών Σχολείων κάνουν δεκτές όλες ανεξαιρέτως τις αιτήσεις των γονέων/κηδεμόνων για φοίτηση των μαθητών/τριών στο Ολοήμερο Πρόγραμμα, χωρίς προϋποθέσεις. 

Η προθεσμία υποβολής της αίτησης που υπάρχει παρακάτω ή  μπορείτε να ζητήσετε από το σχολείο και αφορά μόνο νέες εγγραφές στο Ολοήμερο είναι η Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου 2020.Λήψη αρχείουΛήψη αρχείουΛήψη αρχείου