ΠΡΟΣΟΧΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΓΙΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΓΕΥΜΑΤΑΛήψη αρχείου

Σας ενημερώνουμε ότι το Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικών Υποθέσεων σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων υλοποιεί το πρόγραμμα «Σχολικά γεύματα» σε Δημοτικά Σχολεία της  Α΄ Διεύθυνσης Α/θμιας Εκπαίδευσης Αθήνας.

Το πρόγραμμα «Σχολικά Γεύματα» απευθύνεται στο σύνολο των μαθητών προεπιλεγμένων σχολείων. Η καθημερινή προσφορά στο σχολείο ενός δωρεάν, υγιεινού γεύματος περιλαμβάνει σημαντικά μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα κοινωνικά και οικονομικά οφέλη, όπως η μείωση των κοινωνικών ανισοτήτων και του κοινωνικού αποκλεισμού, η ενίσχυση της εκπαίδευσης, η ενίσχυση της αποδοτικότητας των μαθητών.

Το μενού του προγράμματος αφορά και στις πέντε εκπαιδευτικές ημέρες της εβδομάδας και είναι ειδικά σχεδιασμένο από τον Επιστημονικά Υπεύθυνο για το διαιτολόγιο Πανεπιστημιακό Φορέα για να καλύψει τις διατροφικές ανάγκες των μαθητών στα πλαίσια της υγιεινής μεσογειακής διατροφής. Τα παραπάνω γεύματα παρασκευάζονται από επιλεγμένο προμηθευτή που διαθέτει τα απαιτούμενα συστήματα υγιεινής και σύμφωνα με τις αυστηρές προδιαγραφές που έχουμε ορίσει.

Για τη συμμετοχή των μαθητών στο πρόγραμμα «Σχολικά Γεύματα», ζητείται η ενυπόγραφη συγκατάθεσή σας την οποία θα επιστρέψετε στο Σχολείο μέχρι Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου 2020. Προσοχή να μας στείλετε τη δήλωση έχοντας υπογραμμίσει αν έχει το παιδί σας ή δεν έχει κάποια αλλεργία. Αν έχει θα αναφέρετε ποιες είναι. Καλό είναι να μας επιστρέψετε ακόμα και αρνητικές δηλώσεις συμμετοχές για να γνωρίζουμε ότι λάβατε γνώση.

Πληροφορίες για το Πρόγραμμα καθώς και ενδεικτικό πρόγραμμα γευμάτων μπορείτε να βρείτε στην εγκύκλιο που ακολουθεί.Λήψη αρχείου