Διαδικασία εισαγωγής μαθητών στην Α΄ τάξη Γυμνασίου των Μουσικών Σχολείων για το σχολικό έτος 2020-2021

Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες των μαθητών μας της ΣΤ΄τάξης.

Δείτε την εγκύκλιο για την εισαγωγή μαθητών στην Α΄τάξη των Μουσικών Γυμνασίων το νέο σχολικό έτος 2020-21. Στο δεύτερο αρχείο θα βρείτε τα σχολεία καθώς και έντυπα αιτήσεων.

ΠΡΟΣΟΧΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΛήψη αρχείουΛήψη αρχείου