ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ

Αγαπητοί γονείς σας ευχαριστούμε για την ανταπόκρισή σας για πλήρη  καταγραφή των ηλεκτρονικών σας διευθύνσεων. Συγκεντρώθηκαν όλα σχεδόν τα email και θα ακολουθήσει τηλεφωνική επικοινωνία για την συγκέντρωση των υπόλοιπων.

Ύστερα από οδηγίες του Υπουργείου Παιδείας υπάρχει άμεση  ανάγκη για μια επιπλέον κίνηση από μέρους σας,  προκειμένου να υλοποιηθεί η Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση. 

Πρέπει ο κάθε μαθητής με  τη μέριμνα του γονέα,  να αποκτήσει μαθητικό λογαριασμό στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο (ΠΣΔ) :    https://register.sch.gr/students/

Μια πλήρη ενημέρωση για τη διαδικασία αναφέρεται στο έγγραφο που ακολουθεί:

Εγγραφή στο Σχολικό Δίκτυο

Τα στοιχεία που θα συμπληρώσετε πρέπει να συμφωνούν με το Φύλλο Ελέγχου που έχετε λάβει το πρώτο τρίμηνο. Για τις Α΄και Β΄τάξεις θα επικοινωνήσετε με το Σχολείο.  Τα στοιχεία του μαθητή  πρέπει να είναι γραμμένα όπως στον Έλεγχό του. Ο Αριθμός Μητρώου των μαθητών της Α΄και Β΄τάξης θα διαβιβαστεί τηλεφωνικά ή με email.

Είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε ζήτημα που θα προκύψει, καθημερινά  8:30΄-13:30΄στο τηλέφωνο 2541022620 (στο Σχολείο).