ΑΓΓΛΙΚΑ Γ3-REVISION PART 2

Cute going back to school border with bees, books and pencils. Seamless vector pattern on white textured background. Great for children, school, education, spelling bee products, stationery

Γεια σας και πάλι!!!Τι κάνετε;;;

ΑΓΓΛΙΚΑ Γ3 ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ –REVISION PART 2

EXERCISE A:Γράψε άλλες δυο φορές τα γραμματάκια!

Aa                                            Nn

Bb                                            Oo

Cc                                            Pp

Dd                                            Qq

Ee                                             Rr

Ff                                              Ss

Gg                                            Tt

HI                                             Uu

Ii                                               Vv

Jj                                              Ww

Kk                                             Xx

Ll                                              Yy

Mm                                           Zz

EXERCISE B:Διάλεξε το σωστό γραμματάκι και συμπλήρωσε τις λέξεις.Μετά προσπάθησε να τις διαβάσεις και να θυμηθείς τι σημαίνουν.

1)_at  (l,c,y)                      6)_ear(g,b,t)

2)_ctopus(o,a,e)              7)_est(n,m,c)

3)_pple(I,a,o)                   8)_ite(k,r,s)

4)_ish(j,m,f)                      9)_ox(f,n,d)

5)_iger(t,d,k)                      10)_ut(s,m,n)