αρχείο λήψης (2)

ΛΥΣΕΙΣ ΦΥΛΛΑΔΙΟΥ <>

Σας επισυνάπτω τις λύσεις του φυλλαδίου με τις ασκήσεις πάνω στους χρόνους και τις εγκλίσεις των ρημάτων.

ΣΤΟΥΣ-ΧΡΟΝΟΥΣ-ΚΑΙ-ΣΤΙΣ-ΕΓΚΛΙΣΕΙΣ-ΤΩΝ-ΡΗΜΑΤΩΝ

Υπενθυμίζω πως εσείς λύνετε τις ασκήσεις μόνοι σας και κάνετε την αυτοδιόρθωση ,όταν  σας κοινοποιούνται οι λύσεις.

Προσπαθείτε μόνοι σας και δεν περιμένετε τις λύσεις.