Κάνουμε επανάληψη στη γλώσσα

Σήμερα σας έχω λίγη επανάληψη στην γλώσσα αλλά πρώτα για να σας φτιάξω το κέφι:

Ωραία τώρα ας αρχίσουμε με λίγη γραμματική: (δεν θέλω γκρίνιες είναι πράγματα που κάναμε στην τάξη).

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSDIM-C105/702/4627,20973/

Τώρα είναι ώρα να ασχοληθούμε με καμιά άσκηση:

Συμπληρώστε τους δύο χρόνους στον παρακάτω πίνακα

ΡΗΜΑ ΠΑΡΑΤΑΤΙΚΟΣ ΑΟΡΙΣΤΟΣ
Γράφω
Καθαρίζω
Φτάνεις
Ποτίζουμε
Κόβουν
Τραγουδώ
Ανάβει
Ζωγραφίζεις

Συμπληρώστε τους  βαθμούς των επιθέτων

ΕΠΙΘΕΤΟ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΣ ΥΠΕΡΘΕΤΙΚΟΣ
Ωραίος
Απλή
Καθαρό
Έξυπνος
Σοβαρή
Λεπτό

Να είστε όλοι καλά, να προσέχετε και να θυμάστε να πλένετε τακτικά τα χέρια σας

4 σχόλια στο “Κάνουμε επανάληψη στη γλώσσα

Αφήστε μια απάντηση