Το σχολείο

Ξενάγηση στους χώρους του σχολείου μας:

Το προαύλιο

 

Το γυμναστήριο – αίθουσα εκδηλώσεων

 

Η βιβλιοθήκη

 

Η αίθουσα σίτισης

 

Η αίθουσα μουσικής

 

Η αίθουσα αγγλικών

 

Η αίθουσα ενισχυτικής διδασκαλίας

 

Το εργαστήριο πληροφορικής

 

Το γραφείο διεύθυνσης

 

Ο προθάλαμος των γραφείων