Εγγραφή μαθητών στην Α’ Τάξη

Οι εγγραφές των μαθητών στην Α’ τάξη για το σχολικό έτος 2021-2022, πραγματοποιούνται από 1 έως 20 Μαρτίου 2021 από τις 10:00 εως τις 12:00 το πρωί.

Στο ανωτέρω χρονικό διάστημα, οι γονείς / κηδεμόνες υποβάλλουν σχετικές αιτήσεις, υπεύθυνες δηλώσεις εγγραφής στο δημοτικό σχολείο που ανήκουν σύμφωνα με τα όρια της σχολικής περιφέρειας προσκομίζοντας:

  1. Βεβαίωση φοίτησης από το νηπιαγωγείο
  2. αποδεικτικό στοιχείο από το οποίο προκύπτει η διεύθυνση κατοικίας του μαθητή
  3. το Ατομικό δελτίο Υγείας του μαθητή (ΑΔΥΜ)
  4. το βιβλιάριο υγείας ή άλλο στοιχείο από το οποίο αποδεικνύεται  ότι έχουν γίνει τα προβλεπόμενα εμβόλια.

Στην περίπτωση μαθητών με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, οι γονείς/κηδεμόνες συνυποβάλλουν γνωμάτευση από το ΚΕΣΥ ή δημόσιο ιατροπαιδαγωγικό κέντρο, ή άλλη δημόσια αρμόδια υπηρεσία, χωρίς αυτή να αποτελεί προϋπόθεση εγγραφής.

Αιτήσεις εγγραφής δύναται να υποβάλλουν και γονείς που διαμένουν εκτός σχολικής περιφέρειας, εφόσον στο σχολείο φοιτούν ήδη αδέλφια του προς εγγραφή μαθητή.

Εγκύκλιος Εγγραφών από διεύθυνση Α/θμιας εκπαίδευσης Ν. Λάρισας

Η διευθύντρια του σχολείου

Αργυροπούλου Ευαγγελία

Δημοσιεύθηκε στην Ανακοινώσεις, Σχολείο και χαρακτηρίσθηκε . Αποθηκεύστε τον μόνιμο σύνδεσμο.

Αφήστε μια απάντηση