Το εκπαιδευτικό προσωπικό για το σχολικό έτος 2015-16 αποτελούν οι:

Αρτηνού Δήμητρα (Διευθύντρια)

Καρκανιά Γεωργία (Α1 τάξη)

Πουλή Ειρήνη(Α2 τάξη)

Καπνίση Χρύσα (Β1τάξη)

Τσάβου Χριστίνα (Β2 τάξη)

Τσακανίκα Ελευθερία (Γ΄τάξη)

Γκλεζάκης Βασίλειος (Δ’ τάξη)

Ζήκας Αναστάσιος (Ε΄τάξη)

Φραγκούλης Δημήτριος(Στ΄τάξη)

Τζώτζου Μαρία -Γ΄, Δ΄ Ε’ & ΣΤ΄τάξη (Αγγλικά)

Τηλεγράφου Σταματία(Ολοήμερο)

Καραβασίλης Δημήτριος (Φυσική Αγωγή)

Παπανικολάου Ευδοκία (Μουσική )