Στο μάθημα για τους μήνες κατασκευάσαμε το μικρό μας ημερολόγιοημερολόγιο 1

 

ημερολόγιο 2