Μάθαμε τα χρώματα, τις εποχές, ζωγραφίσαμε, κάναμε calligrammes. Ενδεικτικά σας παρουσιάζουμε …

χρωματα 1

χρώματα 2

χρωματα 3

 

χρωματα 4