Όλοι μπορούν να προγραμματίσουν!!!

Μάθετε με κώδικα Studio

Μια σειρά από μαθήματα :

Μάθημα 1 , Μάθημα 2Μάθημα 3Μάθημα 4 

 

MINECRAFT JOINS THE HOUR OF CODE!

Η ΏΡΑ ΤΟΥ ΚΏΔΙΚΑ 2015 – STARWARS!

 

Frozen & προγραμματισμός

Παίξε – προγραμμάτισε 
με την Έλσα και την Άννα!!!!