Υλικό για Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, Κλιματική Αλλαγή, Μετανάστευση

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ – ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ

Υλικό για Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, Κλιματική Αλλαγή, Μετανάστευση. Περιλαμβάνει φύλλα εργασίας. Ενδείκνυται για μεγάλες τάξεις σε συνδυασμό με τη Φυσική, ΚΠΑ, Θρησκευτικά κλπ.