ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΟ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2020 – 2021

Αγαπητοί γονείς

Σας ενημερώνουμε ότι η Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου 2020 ορίζεται ως η καταληκτική ημερομηνία για τις εγγραφές μαθητών/μαθητριών στο προαιρετικό Ολοήμερο Πρόγραμμα του Σχολείου σύμφωνα με την εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ. με αρ. πρωτ. Φ7/126236/ΦΔ/Δ1/22-9-2020.

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Νικόλαος Μπαγιώργας

Σχετικά με 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΤΑΣ

Ο Νικόλαος Μπαγιώργας, Εκπαιδευτικός (ΠΕ70) και Διευθυντής του Σχολείου,
είναι υπεύθυνος για την ενημέρωση του ιστολογίου.


Περισσότερες πληροφορίες
Δημοσιεύθηκε στην ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ. Αποθηκεύστε τον μόνιμο σύνδεσμο.

Αφήστε μια απάντηση