ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΠΟΠΤΩΝ Ή ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ ΛΟΙΜΩΞΗΣ COVID-19

     Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες των μαθητών/μαθητριών μας

     Στα πλαίσια της εφαρμογής του πρωτοκόλλου διαχείρισης ύποπτων ή επιβεβαιωμένων περιστατικών λοίμωξης Covid-19, σας παρακαλούμε για τη συνεργασία σας με απώτερο στόχο την προστασία της υγείας των μαθητών/μαθητριών μας και τη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας του Σχολείου μας.

 1. ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ ΛΟΙΜΩΞΗΣ COVID-19

     Σύμφωνα με τις οδηγίες του Ε.Ο.Δ.Υ. τα συχνότερα συμπτώματα της λοίμωξης Covid-19 στα παιδιά είναι:

 • Πυρετός
 • Βήχας

Άλλα συμπτώματα που μπορεί να εμφανιστούν είναι:

 • Δυσκολία στην αναπνοή, δύσπνοια
 • Μυαλγίες
 • Ρίγος
 • Πονοκέφαλος
 • Καταβολή δυνάμεων
 • Δυσκαταποσία
 • Απώλεια γεύσης και οσμής
 • Ναυτία – έμετος
 • Κοιλιακός πόνος, διαρροϊκές κενώσεις

 

 1. ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΑΙΔΙΟΥ ΠΟΥ ΕΜΦΑΝΙΖΕΙ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ ΣΥΜΒΑΤΑ ΜΕ ΛΟΙΜΩΞΗ COVID-19

     Αν ένας μαθητής εμφανίσει έστω και ήπια συμπτώματα συμβατά με λοίμωξη Covid-19 εκτός του χώρου του Σχολείου, παραμένει στο σπίτι και ειδοποιείται το σχολείο με ευθύνη των γονέων-κηδεμόνων.

     Αν ένας μαθητής εμφανίσει συμπτώματα συμβατά με λοίμωξη Covid-19, όταν βρίσκεται στο Σχολείο, ενημερώνονται άμεσα οι γονείς-κηδεμόνες του για να παραλάβουν το παιδί.

     Στις περιπτώσεις αυτές με πρωτοβουλία των γονέων-κηδεμόνων γίνεται ιατρική αξιολόγηση και εφόσον σύμφωνα με την κρίση του θεράποντος γιατρού το παιδί χαρακτηριστεί ως ύποπτο για λοίμωξη Covid-19, χωρίς να υπάρχει εναλλακτική διάγνωση, θα πρέπει να γίνει κατά προτεραιότητα μοριακό διαγνωστικό τεστ. Μέχρι να γίνει γνωστό το αποτέλεσμα του μοριακού τεστ, το παιδί, ανάλογα με την κρίση του γιατρού, παραμένει σε απομόνωση κατ’ οίκον ή στο νοσοκομείο για νοσηλεία.

     Σε περίπτωση που το μοριακό τεστ για τον Covid-19 είναι αρνητικό το παιδί μπορεί να επιστρέψει στο Σχολείο μετά την πάροδο τουλάχιστον 24 ωρών από την πλήρη υποχώρηση του πυρετού (χωρίς τη λήψη αντιπυρετικών) και την ύφεση των συμπτωμάτων του.

     Σε περίπτωση που το μοριακό τεστ για τον Covid-19 είναι θετικό ο γονέας/κηδεμόνας του μαθητή ενημερώνει άμεσα τον υπεύθυνο διαχείρισης Covid-19 και Υποδιευθυντή του Σχολείου μας Παναγιώτου Γεώργιο ή τον Διευθυντή Μπαγιώργα Νικόλαο. Ενημερώνει επίσης σχετικά τους υπευθύνους για εξωσχολικές δραστηριότητες, στις οποίες ενδεχομένως συμμετέχει ο μαθητής (π.χ. φροντιστήριο, αθλητική ομάδα κλπ.). Ο μαθητής μπορεί να επιστρέψει στο Σχολείο μετά την παρέλευση τουλάχιστον 10 ημερών από την έναρξη των συμπτωμάτων ΚΑΙ την πάροδο 24 ωρών από την πλήρη υποχώρηση του πυρετού (χωρίς τη λήψη αντιπυρετικών) και την υποχώρηση των συμπτωμάτων του.

     Σε περίπτωση που το παιδί ανήκει στην κατηγορία των ύποπτων περιστατικών για Covid-19 και για οποιοδήποτε λόγο δεν έχει υποβληθεί σε έλεγχο με μοριακό τεστ μπορεί να επιστρέψει στο Σχολείο 10 ημέρες μετά την έναρξη των συμπτωμάτων και την πάροδο τουλάχιστον 24 ωρών από την πλήρη υποχώρηση του πυρετού (χωρίς τη λήψη αντιπυρετικών) και την υποχώρηση των συμπτωμάτων του. Εάν όμως υπάρχει εναλλακτική διάγνωση ΚΑΙ δεν έχει επιδημιολογική σύνδεση με ύποπτο ή επιβεβαιωμένο περιστατικό Covid-19, τότε η επιστροφή στο Σχολείο μπορεί να γίνει μετά την πάροδο τουλάχιστον 24 ωρών από την πλήρη υποχώρηση του πυρετού (χωρίς τη λήψη αντιπυρετικών) και την ύφεση των συμπτωμάτων του.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Νικόλαος Μπαγιώργας

ΕΟΔΥ – Αρχές διαχείρισης ύποπτων ή επιβεβαιωμένων περιστατικών λοίμωξης covid-19 σε σχολικές μονάδες

Σχετικά με 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΤΑΣ

Ο Νικόλαος Μπαγιώργας, Εκπαιδευτικός (ΠΕ70) και Διευθυντής του Σχολείου,
είναι υπεύθυνος για την ενημέρωση του ιστολογίου.


Περισσότερες πληροφορίες
Δημοσιεύθηκε στην ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ. Αποθηκεύστε τον μόνιμο σύνδεσμο.

Αφήστε μια απάντηση